×
1 Kies EITC/EITCA-sertifikate
2 Leer en neem aanlyn eksamens
3 Kry jou IT-vaardighede gesertifiseer

Bevestig jou IT-vaardighede en bevoegdhede onder die Europese IT-sertifiseringsraamwerk van enige plek in die wêreld volledig aanlyn.

EITCA Akademie

Digitale vaardigheidsverklaringstandaard deur die Europese IT-sertifiseringsinstituut wat daarop gemik is om die ontwikkeling van die digitale samelewing te ondersteun

VERGELY JOU BESONDERHEDE?

MAAK 'N REKENING OOP

Kies u sertifisering

Kies die EITC/EITCA-sertifiseringsprogram waarin u belangstel, en begin met tien dae gratis proeflopie.

Toegang tot die program

Volg u e-leerprogram, oefen, berei voor en verkry toegang tot e-toets op 'n afstand.

kry Certified

Verdien u EITC/EITCA-sertifisering, 'n EU-erkende IT-bevoegdheidsverklaring.

Lees meer oor EITC/EITCA-sertifisering

EITCA Academy, die European Information Technologies Certification Academy, is 'n internasionale IT-bevoegdheidsertifiseringsprogram gebaseer op die Europese IT Certification (EITC) standaard wat sedert 2008 ontwikkel en versprei is deur die Europese sertifiseringinstituut vir inligtingstegnologie in Brussel (EITCI Instituut, sertifisering liggaam).

EITCA Akademie word ten volle aanlyn geïmplementeer om fisiese en ekonomiese hindernisse in toegang tot formele attestering van digitale vaardighede te verminder. Beide leer- en eksamenmetodologieë inkorporeer digitaal ondersteunde afgeleë vorm. Die EITCA Akademie bestaan ​​uit die EITC en EITCA Sertifiseringsprogramme. Dit is beskikbaar as 'n EU-gebaseerde raamwerk vir individue se professionele IT-bevoegdhede formele attestasie, internasionaal erken en verskaf dus IT-vaardighede erkenning, ongeag die nasionaliteit op die sertifiseringsdokumente digitaal uitgereik en verifieerbaar deur derde partye met die EITCI Instituut. Meer inligting oor die EITC/EITCA Sertifisering beheerliggaam kan gevind word op die betrokke EITCI Instituut bladsye.

EITCA Akademie vorm internasionale IT-bevoegdheidsertifiseringsraamwerk, wat op die vlak van sy vordering vergelykbaar is in terme van kompleksiteit en kurrikulums se inhoud met kombinasie van nagraadse hoër onderwys met 'n professionele bedryfsopleiding. Dit is beskikbaar in die EU en in die buiteland uitsluitlik binne afstandsleer en afstandsondersoekvorms, wat dus beide die EU- en nie-EU-burgers in staat stel om maklik toegang te verkry tot formele bevestiging van hul professionele IT-bevoegdhede en -vaardighede vanaf Brussel met die atteststandaard gebaseer op die Europese IT Sertifiseringsraamwerk sonder die noodsaaklikheid van fisiese teenwoordigheid en met slegs 'n fraksie van koste wat verband hou met stilstaande EU-gebaseerde of internasionale digitale vaardigheidsertifiseringsprogramme. Die verspreiding van die program word hoofsaaklik deur die EITCI-instituut gedryf en ondersteun in sy missie om digitale geletterdheid, lewenslange leer, digitaal-geaktiveerde aanpasbaarheid en die voorkoming van digitale uitsluiting te bevorder, asook om 'n verwysingsvlak van hoë gehalte vir die gesertifiseerde IT na te streef. vaardighede in die Europese Unie, dus die implementering van riglyne van die Europese Kommissie-beleide soos uiteengesit in die Digitale Agenda vir Europa op die Europa 2020-strategie (binne die pilaar vir die bevordering van digitale geletterdheid, vaardighede en insluiting van die EC DAE).

Die EITCA Akademie is deel van die Europese IT-sertifiseringsraamwerk waaronder daar twee tipes sertifiseringsprogramme beskikbaar is:

 1. Individuele EITC-programme van 15 uur kurrikulum, soos bv. EITC/IS/WSA Windows Server Administrasie, ens.
 2. EITCA Akademie-programme wat verskeie (gewoonlik 12) EITC-programme in 'n gespesialiseerde domein van IT-toepassings groepeer. Byvoorbeeld EITCA/IS IT Security Academy (180 uur kurrikulum binne 12 relevante EITC-programme wat op kuberveiligheid fokus), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy of EITCA/CG Computer Graphics Academy (groepering ook relevante EITC-programme wat fokus op ooreenstemmende domeine van digitale vaardighede).

Daar is geen voorvereistes vir inskrywing in enige van die Europese IT-sertifiseringsprogramme (óf EITC- of EITCA Akademie-programme).

Elke EITCA Akademie-program met al sy samestellende Europese IT-sertifisering (EITC)-programme se kurrikulums is ten volle selfstandig. Dit is nie nodig om enige voorkennis te hê om enige van hierdie sertifiseringsprogramme te onderneem en te voltooi nie, aangesien hul kurrikulums en verwysde video- en teksdidaktiese materiaal relevante onderwerpe volledig en van die begin af dek. Alle deelnemers kan die kurrikulums wat omvattende videodidaktiese materiaal dek, volledig asinchronies beskikbaar bestudeer (wat deelnemers in staat stel om hul leerskedule vrylik te definieer) en sal daarin antwoorde op al die eksamenvrae vind.

Elk van die EITCA Akademie-samestellende EITC-programme eindig met 'n afgeleë aanlyn-eksamen, wat die toekenning van die ooreenstemmende EITC-sertifikaat slaag. Die eksamens kan herafgeneem word sonder beperkinge in aantal hertake en sonder enige bykomende fooie wat gehef word. Alle Europese IT-sertifiseringseksamens is afgeleë en in 'n digitale vorm van veelkeusevrae. Daar is geen mondelinge eksamens betrokke nie. EITC-sertifikate kan slegs uitgereik word nadat deelnemers 'n minimum vlak van 60% behaal het by ooreenstemmende eksamenbenaderings, en slegs nadat alle EITCA Akademie samestellende EITC-eksamens suksesvol geslaag het, is deelnemers geregtig op die uitreiking van die finale EITCA Akademie-sertifisering. Soos genoem, is daar egter geen beperkings in eksamenherhalings (teen geen bykomende koste nie) sowel as geen tydsbeperkings om die program te voltooi nie, dus kan deelnemers hul tyd sowel as onbeperkte eksamenbenaderings neem om hul ooreenstemmende eksamens behoorlik voor te berei en suksesvol te slaag. Nadat die deelnemer 'n enkele EITC-eksamen geslaag het, sal hy/sy 'n ooreenstemmende EITC-sertifikaat ontvang, en nadat alle EITCA Akademie-samestellende EITC-sertifikate verwerf is, sal die deelnemer ook die EITCA Akademie-sertifikaat uitgereik word wat formeel getuig van professionele en omvattende spesialisasie in die ooreenstemmende digitale veld. Alle Europese IT-sertifiserings het nie 'n geldigheidsdatum nie en vereis dus geen hersertifiseringsprosedure nie.

EITCA/KC IT-sleutelvaardigheidsertifikaat
EITCA/KC

EITCA/CG Sertifikaat vir rekenaargrafika

EITCA/CG

EITCA/BI Besigheidsinligting Sertifikaat

EITCA/BI

EITCA/IS Inligtingbeveiligingsertifikaat

EITCA/IS

Voorbeeld EITC-sertifikaat

EITC

 

Die EITCA Akademiesertifikaat is 'n omvattende standaard wat betref die ingewikkelde vaardigheidsbevestigde Europese IT-sertifisering (EITC) gebaseerde standaard vir internasionaal erkende formele bevestiging van spesialisering in 'n spesifieke veld van toegepaste IT. Met EITCA-sertifikate kan sy deelnemers wêreldwyd 'n robuuste bevestiging verkry van hul veelvuldige vaardighede wat spesialisering in 'n gegewe digitale veld vorm, deur relevante EITC-sertifiseringe te groepeer, wat almal in Brussel uitgereik word met afstandsonderrig en toegang tot eksterne eksamens. Al die sertifiseringsprosedures word op afstand en aanlyn geïmplementeer op grond van standaardisering en akkreditering van die sertifiseringsbeheerliggaam, die European Information Technologies Certification Institute (EITCI) in Brussel. Beide EITC en EITCA Academy sertifikate is volledig geïntegreer in die EITCI verspreide IT ID eCV digitale vaardighede en vaardighede moderne aanbiedingsraamwerk.

Volgens die Digitale Agenda vir Europa (DAE, Verklaring van die Europese Kommissie vir die Europese Parlement, die Raad en die Europese Ekonomiese en Sosiale Komitee en die Komitee van die Streke, COM (2010) 245, Brussel, Augustus 2010) digitale vaardighede is nou die basis vir die ontwikkeling van die Inligtingsvereniging (IS) in die kennisgebaseerde ekonomie (KBE) wêreldwyd. Volgens die onlangse Eurostat-opnames het 30% van die EU-burgers (150 miljoen Europeërs) en meer as 90% van die hele wêreldbevolking nie voldoende IT-vaardighede nie, wat dit vir hulle moeilik maak om in 'n moderne geglobaliseerde arbeidsmark te funksioneer. Dit vorm 'n belemmering vir sowel die professionele as die persoonlike ontwikkeling, terwyl IT-bevoegdhede wat deur die oorblywende deel van die Europese Unie-burgers beklee word, nie voldoende geteiken word nie en dat hulle vinnig verouderd is. Ondanks baie pogings om beleid en openbare en privaatgedrewe teen-aksies te oorkom om die gaping tussen verspreiding van digitale vaardighede en die mark en sosiale behoeftes te oorbrug, verbeter die situasie nie noemenswaardig nie.

Aangesien die vermoë om inligtingstegnologie te gebruik deesdae uiters belangrik en voordelig is vir selfontwikkeling op persoonlike en professionele maniere, is die sogenaamde digitale sleutelkompetensies van uiterste belang vir die kennisgebaseerde ekonomie (aanbeveling van die Europese Parlement en die Raad oor 18 Desember 2006 oor sleutelbevoegdhede vir lewenslange leerproses, 2006/962/EG). Die belangrikste boodskap van die DAE, wat die basis vorm van die nuwe strategie vir die verdere ontwikkeling van die Europese Unie ("Europa 2020 - Innoverende Unie"), is die noodsaaklikheid om die volgehoue ​​onderwys van die Europese burgers op die gebied van Inligtingstegnologie (wat lei tot toename in die persentasie van die bevolking wat op hierdie gebied opgelei word, terwyl dit ook die gehalte van onderwys verbeter in die konteks van paneuropese en internasionale bereikingsertifiseringsprogramme, met behulp van effektiewe digitale metodes (veral e-leer), sowel as finansiële ondersteuning van die Europese Unie - met die Europese Fonds vir Regionale Ontwikkeling (EFRO) en die Europese Sosiale Fonds (ESF) in programme wat formeel gesertifiseerde onderwys mede-befonds word EITCI Instituut ontwikkel en versprei EITC/EITCA-sertifiseringstandaarde ten doel om die bereiking van die gestelde doelstellings te ondersteun in die openbare beleid vir 'n verdere groei van die EU.

'N Pan-Europese standaard wat bevorder word vir internasionale erkenning en geprogrammeer word met 'n moontlike omvattendheid wat vergelykbaar is met formele akademiese nagraadse vlak, terwyl prakties gerig is om toepaslike digitale bevoegdheidsverklarings op die gebied van Inligtingstegnologie te vorm, word derhalwe gesoek na 'n belangrike middel om die oorbrugging van die gaping oor digitale vaardighede in die EU. So 'n standaard is in 2008 in die vorm van die Europese IT-sertifisering (EITC) geïnisieer en is deur die Europese inligtingstegnologie-sertifiseringsinstituut EITCI deur die afgelope jare voortdurend ontwikkel en versprei. Hierdie standaard is 'n basis vir die definisie van die Europese IT-sertifiseringsakademie, wat gesamentlik twee sertifiseringsprogramme bied:

 • EITC-sertifisering (die Europese inligtingstegnologie-sertifisering) - insluitend gespesialiseerde sertifiseringsprogramme wat in sekere vaardighede en toepassings beperk is (program wat verwys na die omvattendheid van elke EITC-program kom tot ongeveer 15 uur),
 • EITCA-sertifisering (die Europese inligtingstegnologie-sertifiseringsakademie) - insluitend domeinspesifieke spesialiseringsvaardigheidsprogramme, en groepe bevat gewoonlik verskillende toepaslike EITC-sertifisering (program verwys na omvattendheid tussen 150 en 180 uur).

Die EITC- en EITCA-sertifiseringsprogramme is in 2008 dienooreenkomstig van stapel gestuur, en sedert daardie datum het hierdie programme verskyn as erkende raamwerke vir sertifisering van digitale vaardighede, met hul voortdurende ontwikkeling en opdatering, sowel as verspreiding deur die European Information Technologies Certification Institute in Brussel . EITCI Institute reik sedertdien EITC- en EITCA-sertifikate uit in meer as 40 lande wat gespesialiseerde rekenaarwetenskap, ontwerp, kuberveiligheid en algemene digitale vaardighede dek, wat digitale geletterdheid en IT-professionaliteit bevorder en digitale uitsluiting teëwerk.

Sertifisering van IT-vaardighede is 'n formele manier om die vaardighede van 'n individu op spesifieke gebiede van kennis en vaardighede wat verband hou met toegepaste rekenaarwetenskap en inligtingstegnologie te bevestig. Die EITC/EITCA-sertifikate is bewysstukke wat ander formele maniere bevestig om kennis, vaardighede en vaardighede te verwerf wat binne beroeps- en akademiese onderwys verwerf is (insluitend sertifikate of diplomas van die universiteite en skole). In hierdie opsig is die EITC en EITCA Akademiesertifiseringskemas veral belangrik om die beleidsrigtings ten opsigte van die bekendstelling van digitale vaardighede tussen nie net IT-professionele persone en rekenaaringenieurs te fasiliteer nie, maar onder alle mense wat professioneel op ander gebiede aktief is, soms ver van IT afgesonder.

Die EITCA Akademie-program, onder leiding van die Europese Inligtingstegnologie-sertifiseringsinstituut in Brussel, laat toe - na suksesvolle afhandeling van die aanlyn-eksamenprosedure - die EITCA Akademiesertifikate wat in Brussel uitgereik is, tesame met die volledige aanvullings en alle EITC-substituente certificaties. Die sertifisering self is moontlik binne 'n volledige EITCA Akademie-program in die gekose spesialiseringsrigting (eksamens binne alle EITC-sertifisering ingesluit in die Akademie-program, wat lei tot 'n volledige EITCA Akademie-sertifikaat, die diplomasupplement saam met alle toepaslike EITC-sertifikate), sowel as binne 'n nouer omskrewe individuele EITC-sertifisering ('n enkele eksamen en 'n enkele EITC-sertifikaat binne elke onderskeie EITC-program).

Wat die volledigheid betref, soos hierbo aangedui, kan die EITCA Akademiesertifiseringsprogram (gelykstaande aan 150-180 uur stilstaande klasse, of standaard 2 universiteitsemesters van nagraadse opleiding) vergelyk word met 'n gespesialiseerde nagraadse studie, maar tog met die praktiese oriëntasie en die voordele van die internasionaal verspreide EU-gebaseerde sertifiseringsstandaard, kan dit vir sommige 'n beter keuse wees.

'N Belangrike kenmerk van die EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme is die moontlikheid om slegs individuele EITC-programme uit die aktuele groep wat die onderskeie EITCA Akademie vorm (enkele gespesialiseerde EITC-sertifisering met 'n gemiddelde didaktiese inhoud van 15 uur) met 'n langer didaktiese inhoud van XNUMX uur af te handel Sertifikaat verbeter u formele vaardigheidsbewys. Die EITC/EITCA-bevoegdheidsertifiseringsprogramme bevat inhoud wat ontwerp is in 'n bottom-up-benadering, sodat geen vooraf-IT-kennis nodig is om dit te voltooi nie, ondanks hul gevorderde en gespesialiseerde aard, sowel as die nakoming van hoë gehalte aan die vaardighede wat getuig word. Dit stel selfs die meeste gespesialiseerde EITC/EITCA-programme in staat om stap-vir-stap suksesvol deur individue te voltooi sonder vooraf IT-kundigheid, terwyl dit ook relevant is vir IT-professionele persone en kundiges in die ooreenstemmende domeine.

Die EITCA Akademie- en EITC-sertifiseringsprosedures lei nie net tot die uitreiking van behoorlike beveiligde digitale sertifikate nie (in die geval van die EITCA Akademie vergesel van die gedetailleerde sertifiseringsaanvullings en al die toepaslike substituente EITC-sertifikate, en in die geval van die EITC-sertifikate wat gedetailleerde beskrywing bevat binne die Certifacate self), maar ook met die verskaffing van toepaslike elektroniese valideringsdienste. Die digitale EITC/EITCA-sertifisering moet as hul unieke ID-nommers verstaan ​​word, dat as u met die korrekte beveiligde data na die EITCI Instituut-sertifiseringstelsel inskryf, dit aanlyn sertifisering moontlik maak, asook die programomvang wat deur die sertifiseringshouer voltooi is, soos asook die afneem of afdruk van die toereikende bevestigings en aanvullings. Die EITC-sertifisering (wat afsonderlik of as deel van die EITCA Akademiesertifisering verkry word) is ontwerp met ID wat QR-kodes bevat wat outomatiese masjienherkenning en -verifiëring moontlik maak deur 'n telefoonkamera-gebaseerde QR-skandeertoepassings.

Die eksamen- en sertifiseringsprosedure wat gerig is op formele bevestiging van die verwerwing van kennis en vaardighede op spesifieke gebiede van inligtingstegnologieë, word deur die EITCI-instituut uitgevoer volgens die gepubliseerde bepalings en voorwaardes, in 'n volledig afgeleë vorm via 'n spesiale aanlyn-eksamenstelsel wat geïntegreer is in die e. -leerplatform.

Alle Europese IT-sertifiserings wat deur EITCI uitgereik is, insluitend die EITC en EITCA Akademiesertifisering, is volledig aanlyn beskikbaar teen die inskrywingsgeld, soos gespesifiseer in die EITC/EITCA sertifiserings katalogus.

U kan óf deelneem aan 'n gekose EITCA Akademie-program of aan 'n gekose EITC-program (te).

Die EITCA Akademie-program bestaan ​​uit verskeie EITC-programme (normaalweg 10 tot 12), elk met standaardreeksverwysings van 15 uur op die kurrikulum (dit beteken dat die omvang van 'n enkele EITC-program ooreenstem met ongeveer 15 uur stilstaande didaktiek en leer). 'N Gegewe EITCA Akademie-program stem dus ooreen met 150-180 uur kurrikulumomvattendheid, en as sodanig is dit 'n professionele, gesamentlike, tematiese en konsekwente IT-vaardigheidsbewys op 'n spesifieke gebied van IT-spesialisasie, wat omvattend is en vergelykbaar is met 'n hoëronderwysprogram op nagraadse vlak.

Kortliks EITCA Akademie groepeer relevante EITC-sertifiseringsprogramme in 'n spesifieke vakgebied (bv. In die domeine van inligtingveiligheid, IT of rekenaargrafika). Om 'n gesamentlike EITCA Akademie-sertifisering te verwerf, moet u alle bestaande EITC-eksamens onderneem en suksesvol slaag (en dus geregtig is op 'n gesamentlike EITCA Akademiesertifikaat en al die toepaslike EITC-sertifikate wat by die program ingesluit is).

'N Mens kan ook kies om slegs individuele EITC-sertifisering (e) na te streef en sodoende 'n nou gedefinieerde formele bevestiging van relevante vaardighede te bekom, wat 'n goed gedefinieerde en samehangende onderwerp, tegnologie of sagtewaretoepassing aanspreek (soos onderwerpe soos kriptografie-grondbeginsels, objekprogrammering, HTML, rastergrafika, 3D-modellering, ens.).

Almal wat daarin wil belangstel, kan aan die EITCA Akademie- en EITC-sertifiseringsprogramme deelneem. Die program is aanlyn beskikbaar en daar is geen beperkinge op die tuislande of nasionaliteite van individue wat dit kan onderneem nie. Die enigste voorwaarde is dat internettoegang vir afstandsonderrig en eksterne eksaminering benodig word vir die sertifiseringsprosedures en die uitreiking van sertifisering in Brussel, EU.

Om te begin, moet u 'n rekening in die EITCA Akademie registreer. Die registrasie van 'n rekening is gratis. Met die rekening kry u toegang tot demonstrasies en gratis hulpbronne wat u in staat sal stel om 'n voldoende keuse vir u EITCA Akademie of EITC-sertifisering (s) te kies.

Om in te skryf vir die EITCA Akademie of die EITC-sertifiseringsprogram (e) van u keuse, moet u 'n geregistreerde rekening hê en 'n bestelling maak van u gekose EITCA Akademie of EITC-program (ke). U kan u geselekteerde programme by u bestelling voeg en na voltooiing van die keuring sal u die fooi wat die formaliteite kan voltooi, betaal. Nadat u bestelling verwerk is (wat binne 'n paar sekondes outomaties deur die stelsel gedoen word), kry u aanlyn toegang tot deelname aan u gekose program (ke) vanaf u rekening.

Wat die EITCA Academy-sertifisering betref, is daar 'n bevordering van 80% EITCI-subsidie ​​wat toegeken word met 'n ooreenstemmende fooi-vermindering (van toepassing op alle belangstellendes wêreldwyd en verband hou met die belofte van die EITCI-instituut vir Digital Skills and Jobs Coalition om die skaal van die toegang tot die EITC/EITCA-sertifisering te vergroot. verspreiding en om ekonomiese hindernisse te verminder. Die toepassing van die EITCI-subsidie ​​deur middel van 'n digitale kode van 5 letters, wat dit moontlik maak met die EITCA Academy-fooi, word effektief verlaag tot 20%. As gevolg van hierdie 80% gesubsidieerde EITCA Academy-toegang, kan dit 'n beter opsie wees in 'n reeks individuele EITC-sertifiseringsprogramme, as u nie een vaardigheid wil toelê nie, maar u spesialisering in 'n gegewe domein van IT.

In die geval van instellings en ondernemings wat hul persoonlik delegeer, kan die bestelling gemaak word in 'n institusionele rekening wat begin met ten minste drie gedelegeerde personeellede se planne met 'n aantal addisionele dienste (insluitend gedetailleerde monitering en verslagdoening oor die vordering van die didaktiese en sertifiseringsprosedures, soos sowel as met buigsame en koste-effektiewe planne).

Soos met alle professionele gesertifiseerde bevoegdheidsverklaringsprogramme is die EITCA Akademie en sy samestellende EITC-sertifiseringsprogramme oor die algemeen nie gratis nie (met vrystelling van ten volle gesubsidieerde deelname vir mense wat met gestremdhede leef, pre-tersiêre skooljeug en mense wat in 'n lae sosio-ekonomiese status in 'n aantal laagontwikkelde lande, soos gespesifiseer in die Bepalings en Voorwaardes). Die koste van die deelname aan die program as gevolg van afstandsonderrig en afstandsondersoeke word egter effektief verminder in vergelyking met tradisionele stilstaande (fisiese teenwoordigheid-gebaseerde) sertifiseringsprogramme. Die doel van die EITCA Akademie is om moontlike hindernisse in toegang tot die EU-gebaseerde formele professionele IT-bevoegdheidsverklaring te verlaag en dit wyd toeganklik te maak vir alle potensiële deelnemers in die EU, sowel as van enige plek in die wêreld.

Die huidige fooie vir die EITC-sertifisering en die EITCA Akademie-sertifiseringsprogramme word in die Katalogus en word dienooreenkomstig vasgestel op € 110 en € 1100. Die EITC/EITCA-sertifiseringsfooie dek al die koste verbonde aan die sertifiseringsprosedures en die uitreiking van verdiende sertifisering in hul digitale vorm (dit is ook moontlik om die digitale EITC/EITCA-sertifiserings te druk indien nodig in 'n verwysingsgereed drukbare vorm beskikbaar in PDF's van die elektroniese diens van die EITC/EITCA sertifikate validering).

Die koste van die EITCA Akademie en EITC Sertifiseringsfooie is aansienlik laer as die gemiddelde koste van die vergelykbare vlak van professionele IT-sertifisering in die EU en internasionaal as gevolg van die aanlynvorm daarvan. Die EU-uitgereikte sertifikate bevestig formeel digitale bevoegdhede wat verkry is deur die sertifiseringseksamens wat op afstand vanaf Brussel geïmplementeer is onder internasionaal erkende Europese IT-sertifiseringstandaard wat in 2008 van stapel gestuur is. Bykomend as gevolg van 'n volledig aanlyn vorm is daar geen reis-/verblyfkoste verbonde aan tradisionele, stilstaande sertifiseringsprogramme nie.

As deel van die EITCI-instituut se volgehoue ​​verbintenis tot die ondersteuning van die implementering van die Europese Kommissie se digitale agenda vir Europa ('n openbare beleidselement van die Europa 2020-strategie) in die bevordering van digitale geletterdheid, vaardighede en insluitingspilaar, is daar beskikbaar EITCI-instituut se indirekte subsidies toegestaan in die vermindering van relevante fooie van die aangebied EITCA Akademie-programme, wat die ekonomiese hindernisse vir professionele IT-bekwaamheidsverklaring vir deelnemers wêreldwyd verder verminder.

Laastens is daar baie opvoedkundige hulpbronne vrylik beskikbaar na registrasie van die EITCA Academy-rekening, wat 'n mens in staat stel om beter vertroud te raak met die EITCA Academy-model en om 'n beter ingeligte besluit oor deelname te neem. Om toegang tot hierdie hulpbronne te verkry (saam met relevante demonstrasies) kan jy jou gratis rekening registreer deur op die Registreer-knoppie in die regter boonste hoek van hierdie webwerf te klik.

Die Europese Kwalifikasieraamwerk (EQF) is 'n algemene verwysingsraamwerk in die EU, opgestel deur die Europese Kommissie om die vergelyking van die omvattendheid van gewaarmerkte kwalifikasies te vergemaklik. As sodanig help dit om kwalifikasievlakke te onderskei tussen verskillende programme en opvoedkundige aanbiedinge, insluitend akademiese en beroepsprogramme in die EU. Die EQF-verwysing kan toegepas word op alle tipes onderwys, opleiding en kwalifikasie-attestering, van skoolonderwys tot akademiese, professionele en beroepsvaardigheidsontwikkeling. Dit verander die fokus om leeruitkomste te differensieer van 'n standaardbenadering gebaseer op leerinsette, soos programinhoude gemeet in ure en tipes opvoedkundige instellings, na gewaarmerkte kwalifikasiessentriese benadering. Deur kwalifikasiegebaseerde benadering te bevorder, ondersteun die EQF-raamwerk die bekragtiging van gewaarmerkte vaardigheidsgeoriënteerde resultate tussen die formele en informele onderwys, en bevorder dus die lewenslange leerparadigma, wat verder as lidlande se formele onderwysstelsels uitbrei. Die EQF stel 8 verwysingsvlakke vir die gewaarmerkte kwalifikasies-omvattendheid bekend, wat in detail beskryf word op die Europass-webwerf, beskikbaar by https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Die EITCA Akademie-program in terme van die omvattendheid van kwalifikasies wat dit getuig, kan verwys word na die vlak 6 van die Europese Kwalifikasieraamwerk. Dit getuig van professionele spesialisasie wat gevorderde kennis in die relevante veld van die EITCA Akademie-program behels met die versekering van behoorlike begrip van teoretiese grondslae, tesame met kennis oor ooreenstemmende praktiese toepassingsaspekte. Dit getuig ook van gevorderde vaardighede wat EITCA-sertifiseringhouers in staat stel om komplekse probleme onafhanklik op te los, asook om hoë vlakke van professionele spesialisasies te bereik en om te innoveer in hul onderskeie velde wat ooreenstem met EITCA-programme waarin hulle gesertifiseer is. professionele aktiwiteite in die veld, insluitend besluitneming in professionele kontekste van IT-toepassings in relevante velde, sowel as die leiding van voldoende professionele ontwikkelingsaktiwiteite hetsy individueel of in koöperatiewe groepe.

Die Europese IT-sertifiseringsraamwerk is in 2008 gevestig as 'n amptelike verskaffer-onafhanklike standaard in wyd toeganklike, ten volle aanlyn formele verklaring van digitale vaardighede en IT-bevoegdhede in baie areas van professionele spesialisasies.

Dit is een van die mees erkende digitale vaardighede sertifisering standaarde gebaseer in die Europese Unie, maar ondersteun digitale loopbane wêreldwyd.

Die gewilde instellings, regeringsagentskappe of korporasies wat hierdie Europese digitale vaardigheidsertifiseringstandaard erken, is talle, en daar is 'n verkorte lys gepubliseer in die About-afdeling op die EITCA Academy-webwerf met betrekking tot groter globale maatskappye wat hul werknemers gedelegeer het om aan verskeie EITC deel te neem./EITCA-programme in die verlede.

Die geskiedenis van die raamwerk dui op 'n paar gekose belangrike historiese punte in die ontwikkeling van die standaard.

Die Europese IT-sertifiseringsinstituut wat die standaard beheer, is 'n internasionale nie-winsgewende organisasie wat in 'n regsvorm van die Vereniging Sonder Winsdoel (ASBL) optree ooreenkomstig die bepalings van die Titel III van die Belgiese Reg, wat regspersoonlikheid verleen aan nie- winsverenigings en instellings van openbare nut.

EITCI Institute is toegewyd aan die versnelling van groei van die inligtingsamelewing en die bekamping van digitale uitsluiting, onder andere deur ontwikkeling en verspreiding van die Europese IT-sertifiseringstandaard, wat toeganklikheid tot professionele IT-sertifisering onder individue in die EU en wêreldwyd verhoog.

Dit voer al meer as 14 jaar sy missie uit en het een van die mees erkende verskaffer-onafhanklike digitale vaardigheidsertifiseringstandaarde in die Europese Unie gevestig. EITCI bring tans meer as 3000 lede in die EU en in die buiteland byeen binne 'n netwerk-gesentreerde samewerking, wat fokus op die ontwikkeling van die Europese IT-sertifiseringsprogramme se kurrikulums, asook werk aan opkomende IT-tegnologie verwysing standaardisering in samewerking met baie ander internasionale standaarde stel organisasies. en ter ondersteuning van die Europese Kommissie se H2020-program.

Alhoewel die Europese IT-sertifiseringsinstituut gefokus is op die ontwikkeling en verspreiding van die Europese IT-sertifisering-digitale vaardigheidsverklaringsraamwerk, is dit ook aktief in tegniese standaardisering en tegnologiesertifisering in opkomende IT-velde, soos KI-toepassings in domeine van kritieke belang (byvoorbeeld in KI ondersteun slim energie, vgl. https://eitci.org/technology-sertifisering/sesg) of in gevorderde kwantuminligting- en kommunikasietegnologie (vgl. https://eitci.org/technology-sertifisering/qsg).

Hoe dit werkin 3 eenvoudige stappe

(nadat u u EITCA Akademie of 'n geselekteerde reeks EITC-sertifikate uit die volledige EITCA/EITC katalogus gekies het)

Leer en oefen

Volg aanlyn omvattende didaktiek voor vir die eksamen. Daar is geen klasure nie, jy studeer wanneer jy kan.

Word IT-gesertifiseer

Neem aanlyneksamen om EITC-sertifikaat te verdien. Slaag almal in EITCA Akademie en u kry 'n EITCA-sertifikaat.

Begin jou loopbaan

Die EU-gebaseerde EITC/EITCA-sertifikate met gedetailleerde aanvullings vorm 'n formele verklaring van u professionele IT-vaardighede.

Die sertifiseringsproses (ten volle aanlyn) word in Engels geïmplementeer, maar daar is ook addisionele KI-gesteunde verwysingsvertalings beskikbaar vir alle didaktiese materiaal en eksamens waarna verwys word, wat in die koppelvlak van die platforms ingebou is.

Al die kommunikasie- en ondersteuningsdienste (insluitend onbeperkte toegang tot aanlyn didaktiese konsultante met relevante kundiges) word ook in Engels verskaf, maar weereens met gereedskap wat KI-gesteunde outomatiese vertalings vir die deelnemers moontlik maak.

Elke EITC-eksamen bestaan ​​uit 15 meerkeusevrae (meervoudige antwoorde) en het 'n tydsbeperking van 30 minute.

Ingevolge die toepaslike regulasies is die EITC-eksamen-slaagtelling 60% van korrek beantwoorde vrae uit 15 ewekansige meervoudige keuse geslote eksamenvrae.

Die individuele eksamenvraag word slegs as korrek beantwoord beskou as al sy korrekte antwoorde nagesien is, terwyl alle verkeerde antwoorde nie nagesien bly nie. As byvoorbeeld net een korrekte antwoord nagesien word en die oorblywende korrekte antwoorde ongemerk gelaat word, of sommige ander verkeerde antwoorde word ook gemerk, dan word die betrokke vraag as nie korrek beantwoord nie.

In die geval van 'n mislukking in jou eksamenpoging sal deelnemer addisionele pogings kan aanvra ('n mens kan ook eksamenherhalings versoek om die telling wat jy behaal het te verbeter, let op dat die eksamenpoging met die hoogste telling altyd gestoor sal word). 'n Mens kan bykomende heropnames van die Sertifiseringsentrum aanvra.

Deur die eksamen af ​​te lê, bevestig deelnemers om te voldoen aan die Bepalings en Voorwaardes, wat hulle aanvaar het by die voltooiing van die sertifiseringsbestelling. Daar is geen beperking op bykomende eksamenhertakkings nie en dat dit teen geen bykomende koste toegestaan ​​word nie. Daar is ook geen tydsbeperking om die program te voltooi nie.

Al die sertifiseringsprosesse binne die EITC/EITCA-programme, tesame met al die eksamens in EITC-programme, word volledig aanlyn binne netwerkoplossings op toegewyde platforms in 'n asinchroniese modus uitgevoer.

Danksy die buigsaamheid van asynchronies georganiseerde e-leer-didaktiese proses, tesame met al die aanlyn-eksamens wat asinchroon aanlyn uitgevoer word (wat die grootste buigsaamheid in tyd moontlik maak met die deelnemer self wat sy leer- en eksamennaderende aktiwiteite op sy/haar gemak organiseer), fisiese teenwoordigheid van die deelnemer is nie nodig nie, daarom word baie toegangshindernisse óf verminder óf uitgeskakel (bv. van geografiese, logistieke, ekonomiese aard).

'n Deelnemer het 'n individuele, onbeperkte toegang tot die sertifiseringsplatform wat 'n goed beplande stap-vir-stap verwysde didaktiese proses verskaf onder toesig van die personeel verantwoordelik vir die uitvoering van die program volgens die riglyne van die EITCI Instituut, met verwysde elektroniese materiaal (insluitend ooptoegang): lesings (in 'n multimedia- en teksvorm tesame met illustrasies, animasie, foto's of video's waarna verwys word en direk vanaf die platform beskikbaar is) met byvoeging van tutoriale, laboratoriums (insluitend ook opvoedkundige proeftoegang tot die sagteware, sowel as relevante interaktiewe toepassings) en onbeperkte didaktiese konsultasies op afstand.

Die aanlyn-didaktiese materiaal vir elke EITC-sertifiseringsprogram het sy ooreenstemmende kurrikulum volledig gedek en eindig met 'n afgeleë EITC-eksamen (van die geslote toetskenmerk, insluitend 15 ewekansige geslote meervoudigekeusetoetsvrae oor die gegewe EITC-programkurrikulum).

Hierdie afstandtoets word deur die deelnemer binne die sertifiseringsplatform afgelê (waar die deelnemer die interaktiewe toets aanlyn kan onderneem wat ewekansige keuse van toetsvrae implementeer, met die vermoë om terug te keer na beantwoorde of onbeantwoorde vrae binne 'n tydsbeperking van 45 minute). Die EITC-eksamen-slaagtelling is 60% positiewe antwoorde, maar mislukking in die bereiking van hierdie limiet stel deelnemer in staat om die eksamen sonder addisionele fooie af te lê (by elke eksamenpoging is daar een gratis herkansing beskikbaar om óf die toets te slaag óf sy slaagpunt te verbeter, waarna verder eksamenherhalings vereis aansoek by die administrasie om geaktiveer te word, maar bly sonder bykomende fooi). Voltooiing van alle EITC-eksamens wat die betrokke EITCA Akademie-sertifisering uitmaak (met plaasvervangende EITC-programme) lei ook tot die uitreiking aan die deelnemer van die ooreenstemmende EITCA Akademie-sertifisering (daar is geen bykomende EITCA-eksamens nie en die EITCA-sertifiserings word uitgereik op grond van die verdienste van alle relevante EITCA-konstituerende EITC-sertifisering).

Al die prosedures word volledig op afstand in Brussel geïmplementeer en die sertifikate word in 'n digitaal beveiligde en verifieerbare vorm aan die deelnemers uitgereik.

'N Belangrike kenmerk van die sertifiseringsplatform maak voorsiening vir 'n gedetailleerde ontleding van die leer- en sertifiseringsproses van elke deelnemer, insluitende volledige statistieke van al die aktiwiteite binne die sertifiseringsplatform wat aktiwiteitsverslae kan genereer, sowel as outomatiese identifisering en ondersteuning van deelnemers wat probleme met didaktiese probleme het materiaal en eksamens. 'N Deeglike ontleding van die aktiwiteit in die didaktiese proses stel 'n geïndividualiseerde ondersteunende benadering by geïdentifiseerde deelnemers moontlik indien dit nodig is. Dit kan ook deur deelnemers self gebruik word om hul leeraktiwiteite formeel aan derde partye te dokumenteer, of om eie ontleding en beplanning te besit (veral nuttig vir instellings en ondernemings wat hul personeel vir die sertifisering delegeer).

Die sertifiseringsplatform word deurlopend administratief en tegnies ondersteun. Administrasie omvat tegniese bestuur en algehele beheer van die funksionering van die platform. Tegniese ondersteuning sluit gebruikersondersteuning met 'n toegewyde hulptoonbank en onderhoud op te los met betrekking tot sekuriteitsubsisteme, data-argivering, databasis en opdatering van platformfunksionaliteite (aksies wat deurlopend deur die toegewyde en gespesialiseerde tegniese personeel uitgevoer word).

Die kurrikulums van die Europese IT-sertifiseringsraamwerk word op 'n gereelde basis bygewerk. Daar moet kennis geneem word dat die Europese IT-sertifiseringsraamwerk nie 'n opleidingsdiens is nie, maar 'n diens van vaardigheidsertifisering (of kennisverklaring). Die diens is ter bekragtiging van vaardighede en kennis (kwalifikasies) en verskaffing van 'n verifieerbare formele attestasie van hierdie kwalifikasies in die vorm van die Europese IT-sertifisering, wat individuele EITC-sertifiserings en 'n omvattende spesialisasie wat EITCA Akademiesertifisering bevestig, insluit. Hierdie sertifiserings word toegeken wanneer hulle hul ooreenstemmende eksamenprosedures geslaag het en is geldig vir die verifikasie deur derde partye om dokumentasie van deelnemers se professionele digitale kwalifikasies te ondersteun. Ons diens is in die implementering van die ten volle aanlyn sertifiseringsproses wat ons voortgaan om te ontwikkel in baie velde van toegepaste IT, baanbrekerswerk met hierdie benadering op 'n verskaffer-onafhanklike manier en in 'n aanlyn metodologie. Die meeste ander digitale sertifiseringsverskaffers het slegs 'n paar onlangse jare soortgelyke werksmodelle aangeneem.

Die Europese IT-sertifiseringsprogram sertifiseer digitale vaardighede dienooreenkomstig met sy kurrikulums soos gestipuleer op die sertifiseringsprogramme se webwerwe met verwysende didaktiese materiaal (insluitend ooptoegang didaktiese materiaal), wat verskaf word om ten volle te dek in terme van didaktiekvereiste sertifiseringskurrikulums vir die ooreenstemmende eksamens (alhoewel dit nie deel van die EITCI-sertifiseringsdiens is om opleiding te verskaf nie, aangesien die kernsertifiseringsdiens is in die toets, verifieer en attestering van deelnemers se kennis en vaardighede, in-detail verwysde didaktiese materiaal wat vryelik en openlik toeganklik is en die volle omvang van alle EITC dek ooreenstemmende sertifiseringsprogramme se kurrikulums word addisioneel verwys vir deelnemers se gerief, wat ook enige ander relevante opvoedkundige hulpbronne of opleidingsdienste kan gebruik).

Sedert 2008 het die Europese IT-sertifiseringsinstituut oop toegang tot opvoedkundige hulpbronne oor digitale tegnologieë ondersteun. Van betrokkenheid by die ESF- en EFRO-befondsde projekte van ooptoegang opvoedkundige materiaal skepping en gratis verspreiding, deur samewerking met individuele kundiges, publisering van didaktiese materiaal in 'n oop-toegang vorm, het EITCI bygedra tot 'n wye skaal verspreiding van vrye en oop toegang opvoedkundige materiaal in digitale tegnologieë, waarvan sommige direk gebruik word as verwysde didaktiese materiaal wat relevante sertifiseringsprogramme-kurrikulums dek.

Die Europese IT-sertifiseringskurrikulums word ontwikkel, bygewerk en aanvaar deur relevante EITCI-komitees van kundiges in relevante ervaringsvelde, insluitend beide akademici en praktisyns. EITCI maak ook voorsiening vir alle deelnemers aan sy sertifiseringsprogramme onbeperkte aanlyn konsultasie deur domeinkundiges wat alle vrae met betrekking tot die sertifiseringskurrikulums beantwoord sodat deelnemers beter kan voorberei om relevante sertifiseringseksamens te onderneem.

Sedert 2008 het EITCI Institute honderde duisende EITC- en EITCA-sertifikate wêreldwyd (sowel as byna 1 miljoen digitale sertifikate) uitgereik om 'n aantal van meer as 1 miljoen individue uit 40+ lande te verwerf wat hulself vergewis het van die EITC/EITCA-standaard wat intreevlak digitale geletterdheid en basiese vaardighede, gespesialiseerde gebiede van toegepaste rekenaarwetenskap vir IT-professionele persone, basiese tot gevorderde rekenaargrafika-ontwerp, sowel as programme vir digitalisering van die openbare administrasie (e-regering) en die bekamping van digitale uitsluiting by groepe wat sosiaal benadeeld is (veral mense wat saam met gestremdhede).

Die belangrikste verskil is dat EITCA Akademiesertifisering bestaan ​​uit 'n sekere groep aktueel verwante EITC-sertifisering (gewoonlik 10 tot 12). Slegs deur al hierdie substituente EITC-sertifisering te verwerf, sal die deelnemer ook 'n toegewyde EITCA-sertifisering ontvang wat spesialisering in 'n toepaslike veld sertifiseer (om die EITCA Akademie-sertifisering te verwerf, hoef geen ekstra eksamentoelating te wees nie, dit vereis eksamentoelating op alle substituente EITC-sertifisering) .

Dit is moontlik om EITCA Akademiesertifisering na te streef deur individuele EITC-sertifisering te verwerf in 'n aparte inskrywing vir elke EITC-program (een vir een), maar dit is ook moontlik om direk in te skryf vir die EITCA Akademie met toegang tot die hele groep EITC-sertifisering binne die gekose EITCA Akademie. Dit gee die deelnemer die reg aan gesubsidieerde toegang deur EITCI Instituut wat toegeken word met aansienlike verlaagde fooie van die EITCA Akademie, wat wêreldwyd beskikbaar is om hoë gehalte en omvattende verspreiding van IT-vaardighede te bevorder.

Die deelnemer kan kies tussen die realisering van die volledige EITCA Akademie (groepering van relevante EITC-programme), en die realisering van 'n enkele EITC-program (of 'n sekere keuse van EITC-programme).

Elke EITC-sertifiseringsprogram verwys na die leergang van 15 leerure se inhoud wat eindig met 'n eksamen vir die betrokke EITC-sertifisering. Die voltooiing van die EITC-program kan gemiddeld binne een tot twee dae bereik word, maar daar is geen tydsvereistes nie en 'n deelnemer kan 'n langer periode vir didaktiek en eksamenvoorbereidings beplan (byvoorbeeld 'n week of twee weke deur slegs aan studie-studies te bestee) een uur of 2 uur per dag). As die deelnemer reeds kennis en vaardighede het in 'n ooreenstemmende met die EITC-sertifiseringskurrikulum, kan die deelnemer direk toegang tot die eksamen kry en sodoende onmiddellik die betrokke EIC-sertifisering verwerf.

Elke EITCA Akademie bestaan ​​uit 10-12 EITC-sertifiserings wat altesaam 'n programinhoud van 150-180 leerure uitmaak. In die algemeen, met die veronderstelling dat leer in werksweekdae plaasvind, is dit moontlik om EITCA Akademie-program in minder as een maand te voltooi (elke werkweekleer). 'N Ander verwysingsrooster is een akademiese semester (gewoonlik 5 maande) wanneer 'n deelnemer die EITCA-sertifiseringsprogramkurrikulum kan voltooi deur slegs een dag per week te leer.

Die verwysingsleerstye van die bogenoemde programinhoud omskryf 'n wesenlike maatstaf vir die omvattendheid van die sertifiseringsprogram op grond van die standaarde van akademiese studie-ure. Dit beteken dat die ooreenstemmende opvoedkundige gedrag deur die deelnemer gemiddeld 150-180 uur sou neem as dit in 'n stilstaande vorm uitgevoer is. Dit hang ook af van die kenmerk van die individuele deelnemer in voorbereidings- en leervermoëns, wat kan lei tot 'n vinniger of stadiger tempo van leer en voorbereiding dienooreenkomstig met die kurrikulum. Aangesien die opleiding in asinchroniese e-leervorm aangebied word, is die werklike implementeringstyd daarvan afhanklik van die individuele vaardighede van elke deelnemer en kan dit verleng of verkort word (die tydsraamwerk vir leer en voorbereiding tot sertifisering is aangepas by individuele behoeftes van die deelnemers).

Ja. In beide EITC en EITCA Akademiesertifiseringsprogramme bevat die leer- en voorbereidende didaktiese proses onbeperkte konsultasies op afstand met kundige didaktiese personeel uit 'n toepaslike IT-domein. As daar probleme met die begrip van die konsepte uit die kurrikulum, sowel as die ondersteunende didaktiese kondisie en materiaal of met die uitvoering van take moet voorkom, of as 'n deelnemer vrae of probleme het rakende die programinhoud, moet die didaktiese personeel geraadpleeg word deur middel van aanlyn-kommunikasie- en konsultasietoetsstelsel. Konsultasie vind plaas via 'n spesiale koppelvlak in die sertifiserings- en e-leerplatform of per e-pos. Vorms en instruksies om personeel met didaktiese konsultasies te kontak en navrae te vind, is direk op die sertifiserings e-leerplatform te vind.

Die huidige keuse van beskikbare EITCI Instituut-uitgereikte sertifiserings bestaan ​​uit meer as 70 EITC-sertifisering en 7 EITCA Akademiesertifisering.

Weens die operasionele beperkte kapasiteit vir didaktiese ondersteuning en konsultasie, wat die aantal maandelikse EITC/EITCA-sertifisering beperk, kan sommige sertifiseringsprogramme onderhewig wees aan tydelike plekke wat nie beskikbaar is nie. In sulke gevalle kan die sertifiseringsprogramme met geen beskikbare plekke deur 'n deelnemer bespreek word nie, wat in kennis gestel sal word wanneer die plekke weer beskikbaar is en toegang tot die toepaslike programme op die eerste-eerste-bedieningsbasis verleen sal word.

Ja, daar is 'n moontlikheid om beide mislukte of suksesvolle EITC-eksamens te herwin om die slaagpunt te verbeter. By elke eksamenpoging is daar een gratis hertoets beskikbaar om óf die toets te slaag óf om die slaagsyfer te verbeter, waarna verdere eksamentoelatings vereis dat aansoek by die administrasie ingeskakel word, maar sonder enige ekstra fooi. Deelnemer kan 'n geslaagde toets toets om die telling te verbeter vir beter aanbieding op die sertifisering. Daar moet ook daarop gelet word dat daar geen EITCA Akademie-eksamens is nie (die eksamens word slegs aan EITC-programme toegewys en die uitslae van elk van die EITC-sertifisering word uitgereik, terwyl die EITCA Akademie-sertifisering slegs uitgereik word vir die slaag van 'n betrokke groep van alle bestanddele EITC-eksamen in 'n gegewe EITCA Akademie-program). Die tellings wat op die EITCA Akademiesertifisering aangebied word, is die tellings van alle EITC-sertifisering wat bestaan ​​uit die gegewe EITCA Akademie.

Ja. Deelnemers sal toegang hê tot die e-leerplatform met al die didaktiese materiaal en hulpbronne volgens die kurrikulums in hul toepaslike EITC/EITCA Akademiesertifiseringsprogramme, ook na voltooiing van leer en voorbereidings, sowel as die eksamens geslaag en hul sertifisering verwerf het. Die toegang sal onbepaald moontlik wees uit die rekeninge van die deelnemers aan die EITCA Akademie.

Ja, beide die Europese IT-sertifiseringsraamwerk en die Europese IT-sertifiseringsinstituut wat hierdie raamwerk ontwikkel, voldoen ten volle aan die ISO/IEC 17024-standaarde vir liggame wat sertifisering van persone bedryf. In die besonder verskaf EITCI nie kommersiële kursusse of opleidingsdienste met betrekking tot die EITC- en EITCA-sertifiseringsprogramme nie, en voldoen aan die vereistes van die ISO/IEC 17024-standaard vir liggame wat sertifisering van persone bedryf in die uiteenlopende kommersiële aanbieding van opleidingsdienste en kursusse vanaf die sertifisering. dienste as gevolg van moontlike vooroordele en ongelykhede in die geval waarin 'n sertifiseringsliggaam opleiding of kursusse sal kommersialiseer vir die vaardigheidsertifiseringsvereistes wat dit definieer. Alle Europese IT-sertifiseringsprogramme word volgens die toepaslike geïmplementeer Terme en voorwaardes. In die besonder bevat al die EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme gedetailleerde kurrikulums en die betaalde sertifiseringseksamendienste. In al sy sertifiseringsprogramme verskaf EITCI Institute ook sy eie selflerende aanlyn en vanlyn didaktiese materiaal, sowel as programme se stap-vir-stap sertifisering selfevaluering gedeeltelike eksamens, saam met onbeperkte aanlyn didaktiese kundige konsultante wat alle vrae van sy programme se Deelnemers met betrekking tot die inhoud van die sertifiseringskurrikulums om hul voorbereidings te ondersteun om ooreenstemmende sertifiseringseksamens te onderneem, wat die betaalde dienste van die aangebied sertifiseringsprogramme uitmaak. Die programme kan ook verwys na gratis kurrikulums wat ondersteunende materiaal in verskeie vorme dek as didaktiese hulpmiddels aan die deelnemers, wat egter nie kommersiële en betaalde dienste is in ooreenstemming met die ISO/IEC 17024 standaardvereistes nie, soos dit gespesifiseer word in die §9 van die Bepalings en Voorwaardes. Sulke gratis verwysingsmateriaal kan ooptoegangboeke, aanlyn-tutoriale en video's insluit, wat almal oop lisensies deel om dit te gebruik om beter voor te berei vir die sertifiseringsprosedures wat deur die EITCI-instituut onder die EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme geïmplementeer word, maar is nie deel van 'n kommersiële sertifiseringsdiensaanbieding nie en is nie 'n betaalde diens nie. Die betaalde sertifiseringsdienste wat onder die EITC/EITCA-raamwerk verskaf word, sluit aanlyn sertifiseringsprosedures in, dws sertifiseringsprogrameksamens, relevante sertifikate-uitreiking aan die deelnemers wat ooreenstemmende eksamens suksesvol geslaag het, sertifiseringsdataberging en aanlyn validering deur derde partye, sowel as ondersteuning en konsultasiedienste vir alle deelnemers aan EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme. Die aard en omvang van die sertifiseringsdiens word volledig gespesifiseer in die spesifieke sertifiseringsprogramwebbladsye, sowel as in die Terme en voorwaardes, onderhewig aan 'n erkenning tydens die sertifiseringsprogram(e) inskrywing. EITCI verskaf ook 'n onvoorwaardelike terugbetalingsbeleid van 30 dae vir beide die EITC- en EITCA-sertifiseringsprogramme, wat die bepalings van die verbruikersbeskermingsregulasies wat die Richtlijn 2011/83/EU van die Europese Parlement en die Raad op Verbruikersregte implementeer, uitbrei, sodat alle individue wat ontevrede is met die sertifiseringsdienste kan 'n terugbetaalde kansellasie van hul sertifiseringsprogram-inskrywings versoek.

Die EITC/EITCA-sertifisering is 'n internasionale program wat gebaseer is op opvoeding en sertifisering in Europa, wat die raamwerke van bekwaamheidsverklaring in die bedryfstegnologie vir inligtingstegnologie standaardiseer. Dit het geen formele gelykheid aan enige van die nasionale opvoedkundige programme van die EU-lidlande nie. Wat die inhoud van die program met betrekking tot die omvattende kurrikulums van die EITCA Akademie betref, is dit ingewikkeld en die gevolglike professionele spesialiseringsbewys van die sertifiseringshouer, kan dit die beste vergelyk word met die geakkrediteerde nagraadse hoëronderwysstudies op nasionale vlak in terme van leer werkslading en die getoonde vaardigheidsvlakke. Aan die ander kant is EITCA Akademie-sertifisering en EITC-sertifisering nie gelykstaande aan verskaffers-gesentreerde IT-professionele sertifiserings wat deur verskillende IT-verskaffers (soos Microsoft, Google, Adobe, ens.) Uitgereik word nie, omdat hulle onafhanklik van verkopers is en dus op die werklike waarde van gesertifiseerde bevoegdhede, eerder as om deel te wees van die strategie van produkkompetisie en bemarking tussen IT-ondernemers. Wat EITC/EITCA-sertifisering egter in gemeen het met die professionele verskaffer wat IT-sertifisering uitgereik het, is dat dit ook fokus op praktiese aspekte en toepaslikheid van die gesertifiseerde kennis en vaardighede.

Wat beteken dit in die praktyk?

EITCA Akademie-sertifisering is nie 'n formele nagraadse diploma op hoër vlak op nasionale vlak nie, maar 'n internasionale sertifiseringstandaard vir IT-industrie, wat egter onafhanklik is van verkopers en word bestuur deur die European Information Technologies Certification Institute, 'n verkoper onafhanklike nie-winsgewende sertifiseringsowerheid of sertifiseringsinstansie. Binne die EITC/EITCA Akademie-program verwerf sertifiseringshouer nie 'n nagraadse opvoedkundige diploma of 'n IT-ondernemersertifisering nie, maar 'n internasionale en uitgereik in Brussel, EU, Inligtingstegnologie-toepaslike formele bevoegdheidsertifisering, met die reeks gesertifiseerde kennis en vaardighede. gelykstaande aan die nagraadse studie in terme van die omvattendheid (vanaf 150 uur verwysingsprogramme omvattendheid) en 'n reeks aktuele IT-verskaffers het sertifikate uitgereik. Daar is geen geskiktheidskriteria om EITCA Akademie (of enige onderdeel van die EITC-sertifiseringsprogram) te onderneem nie, en geen voorafgaande kwalifikasievereistes nie (bv. 'N Baccalaureusgraad in die voorgraadse studie word oor die algemeen vereis om verdere nagraadse studie in akademiese hoër onderwys te onderneem, wat nie 'n voorvereiste vir die EITCA Akademie-deelname nie).

Die EITCA Akademie-sertifisering alleen stel die houer in staat om bewys te lewer van die bekwame vaardighede en vaardighede om op die gebied van die sertifisering te kan werk. Alhoewel werkgewers oor die algemeen hoër diploma in die gegewe omvang van professionele spesialisasie benodig, verwelkom hulle meestal bykomende uitgebreide vaardighede, veral in die domein van IT, of dit die primêre onderwerp van die kandidaat se opleiding is of nie. As die bekwaamheidsverklaring op die omvattendheidsvlak vergelykbaar is met die formele akademiese nagraadse diploma, kan dit in sommige gevalle deur 'n werkgewer as 'n voldoende plaasvervanger beskou word, veral met inagneming van aangeleenthede verbonde aan die koste van studies in die hoëronderwysstelsel. 'n gegewe land). In ander gevalle is dit 'n behoorlike aanvulling van die formele universiteitsdiploma wat kandidate se internasionale aktiwiteit in selfontwikkeling bewys, en om mededingende aansoeke tersyde te stel sonder soortgelyke bevoegdhede. Die werkgewers waardeer gewoonlik baie aansporing aan die kandidaat se kant ten opsigte van selfontwikkeling, opvoeding en ervaring en sal as sodanig die internasionale sertifisering van EITCA Akademie ten gunste van die kandidaat erken. Opsomming van EITCA Academy-sertifisering kan goed behandel word as 'n manier om die voorgraadse of nagraadse opvoedingsdiploma op nasionale vlak aan te vul met meer gespesialiseerde, professionele IT-industrie-gebaseerde EU-sertifisering. Dit is beslis 'n belangrike bate in die CV van die sertifikaathouer wat bewys lewer van sy internasionale aktiwiteit in die ontwikkeling van kwalifikasies. Selfs met 'n gespesialiseerde nagraadse opleidingsdiploma, sal 'n toepaslike EITCA Akademie-sertifisering 'n uiters waardevolle bate in die CV wees, en dit sal die indiensnemingsvooruitsigte verhoog, nie net deur die bekwaamheid van IT-kwalifikasies en -bevoegdhede te bevestig nie, maar ook deur die kandidaat die vermoë te bewys om suksesvol te wees en selfontwikkeling deur die EU-gebaseerde internasionaal erkende IT-bedryfsvlak, onafhanklike sertifisering van ondernemers, te verwerf.

Volgens die Bologna-proses werk die EU aan 'n geïntegreerde raamwerk vir hoër onderwys. Die belangrikste middel om hierdie doel te bereik is tans deur standaardisering in alle EU-lande en sommige ander lande wat bereid is om aan hierdie stelsel deel te neem dat hoër onderwys op kwalifikasies gebaseer moet wees en verdeel word in hoof 3-siklusse: die 1ste kwalifikasiesiklus (informeel bekend as voorgraads) studies, meestal voltooi met die baccalaureusgraad), die 2de siklus (informeel verwys na nagraadse of nagraadse studie, meestal voltooi met die magistergraad) en die 3de siklus, die doktorsgraadstudies (meestal het nie net onderwys ingesluit nie, maar ook eie navorsing voltooi met die doktorsgraad). Benewens bogenoemde, het die Bologna-proses die ECTS-kredietstelsel (Europese kredietoordrag- en akkumulasiesisteem) bekendgestel wat 'n mate van krediete (of ECTS-punte) wat aan kursusse toegewys is, bekendstel, gewoonlik word 1 ECTS toegeken aan 15 tot 30 uur stilstaande didaktiese program. Die ECTS-krediete dien as verwysing om die kompleksiteit van kursusse in verskillende hoëronderwysinstellings te vergelyk en deur ooreenkomste tussen hierdie instellings om erkenning te gee aan die kursusse wat in verskillende instansies voltooi is op grond van ECTS-krediete, ondersteun die internasionale uitruil van EU-studente en in die buiteland.

Ter vergelyking van die kompleksiteit en inhoud van die program, kan die EITCA Akademie die beste vergelyk word met die nagraadse (2de siklus) vlak van hoër onderwys, selfs al is dit nie formeel deur die nasionale vlak van administrasie geakkrediteer nie, aangesien dit 'n internasionale standaard is. Die bevoegdhede wat behaal is met die voltooiing van die EITCA Akademie soos bevestig deur die EITCA-sertifisering, is inhoudelik gelyk aan die hand van die omvattendheid daarvan vir die nagraadse universiteitsdiploma, met die verskil dat die EITCA Akademie-sertifisering nie 'n nasionale uitgereikte dokument is nie, maar 'n internasionale en gefokus op 'n spesifieke veld van IT, eerder as op die hele dissipline. Hierdie meer gespesialiseerde fokus van die EITCA Akademie-sertifisering kan voordele ook wees in vergelyking met die nagraadse diplomas vir 'n IT-verwante beroep. Die nagraadse studieprogram is meestal wyer gedefinieër (bv. Rekenaarwetenskap, Bedryfsadministrasie, Ekonomie, Wiskunde, ens.) As die EITCA Akademie, wat een van die spesifieke velde van Inligtingstegnologieë insluit (soos inligtingsekuriteit, besigheidstegnologie, rekenaargrafika, ens. .). Die nagraadse meestersgraadstudies bevat 1500 tot 3000 programure, waarna 60 tot 120 ECTS dienooreenkomstig verwys word ('n standaard akademiese jaar bestaan ​​gewoonlik uit 1500 uur). Die EITCA Akademie bestaan ​​uit 'n didaktiese program van 150-180 uur, maar daar word verwys na 30 tot 60 ECTS (dit bestaan ​​uit 10-12 EITC-kursusse, elk toegeken aan 3 tot 5 ECTS op grond van inhoudelike vergelyking met verwysing na akademiese standaarde in toepaslike onderwerpe , met 'n tydsverwysing van 15 uur vir elke EITC-kursus, wat egter ooreenstem met 60 tot 90 uur in standaard akademiese gedrag as gevolg van die individuele en asinchroniese model van die onderwys wat in die EITCA Akademie aanwesig is). Dus kan EITCA Akademie vergelyk word met een akademiese jaar van die 2de-studieprogramme vir hoër onderwys (meestersgraadvlak) in terme van omvattendheid en kompleksiteit van die formele getuienis van die IT-vaardighede. Aan die ander kant kom die EITC-sertifisering in inhoudelike terme ooreen met die akademiese kursusse in hoër onderwys (toegeken met 3 tot 5 ECTS-krediete in die EU-stelsel vir akademiese krediete-oordrag), sowel as aan die verskaffer uitgereikte IT-produk- of tegnologie-sertifisering, as gevolg van toepaslikheid en praktiese karakter.

Wat die inhoud betref, kan die EITCA Academy-sertifiseringsprogram (gelykstaande aan 150-180 uur stilstaande lesse, dws 'n standaard akademiese jaar of 2 akademiese semesters) vergelyk word met gespesialiseerde nagraadse studies, maar met die voordeel van die EU-sertifiseringstandaard met sy internasionale aard en erkenning (sertifikate gebaseer op EU-uitgawes wat in Brussel uitgereik word, word wêreldwyd hoogs erken, selfs oor 'n formele akademiese diploma van nasionale stelsel wat op nie-sentrale EU-plekke uitgereik is). 'N Belangrike kenmerk van EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme is die moontlikheid om slegs gekose enkele EITC-programme te voltooi wat ooreenstem met die individuele kursusse wat die onderskeie EITCA Akademie vorm (enkele gespesialiseerde gesertifiseerde EITC-kursusse met 'n gemiddelde didaktiese inhoud van 15 uur). Die EITCA- en EITC-bevoegdheidsertifiseringsprogramme bevat programinhoud wat binne die bottom-up-benadering ontwerp is, sodat geen vooraf-IT-kennis nodig is om dit te voltooi nie, ondanks hul gevorderde en gespesialiseerde vorm. Dit laat selfs die meeste gespesialiseerde EITC/EITCA-programme suksesvol deur individue sonder vooraf IT-kundigheid voltooi word, terwyl dit ook relevant is vir die IT-professionele persone en kundiges in die ooreenstemmende domeine.

Die opsomming van EITCA Akademie word aanbeveel as 'n internasionaal erkende professionele IT-sertifisering aanvullend tot die voorgraadse of nagraadse diplomas op hoër vlak op nasionale vlak (dws 'n baccalaureus- of magistergraad), wat egter die vaardighede van die houers in 'n meer algemene of selfs ander vakgebied kan bevestig dat die sertifiseringshouer hom/haar loopbaan wil beoefen (met die relatiewe EITCA Akademiesertifisering wat hierdie gebied dek). Dit is moontlik om suksesvol te werk sonder 'n diploma met 'n hoër onderwys, wat EITCA Akademiesertifisering het, ook omdat dit formeel op grond van die programinhoud wat deur die sertifisering gedek word, kan bewys dat die bevordering van die getoetsde bekwaamhede gelykstaande is aan 'n jaar nagraadse akademiese studie vir 'n meestersgraad, maar binne 'n internasionale en IT-industrie-georiënteerde sertifiseringstandaard wat ontwikkel is en versprei word deur die European Information Technologies Certification Institute in Brussel, EU. Daar moet daarop gelet word dat die waardering van die EITCA Academy IT-sertifiseringstandaard teen die nasionale vlak van nagraadse onderwysdiplomas of IT-ondernemers se bedryfsvlak-sertifisering afhang van die werkgewer en sy/haar eie oortuigings en opinies, maar die evaluering van die EITC/EITCA-houers loopbane dui aan dat hierdie standaard erkenning toeneem en nie net in die EU nie.

Die beantwoording van die vraag of EITCA Akademie en EITC-sertifisering ECBS-versoenbaar is, hou verband met die beantwoording van die vraag of u die voltooiing van EITCA Akademie of EITC-sertifiseringsprogramme kan rekenskap gee van u voortgesette toekomstige voorgraadse of nagraadse akademiese studies binne 'n formele stelsel op hoër vlak op nasionale vlak.

Die antwoord is oor die algemeen positief. Elke EITC-sertifiserings- en EITCA Akademieprogram word toegeken aan 'n bepaalde aantal ECTS-punte.

EITCI Instituut kommunikeer met die universiteite in die EU onder die tema van die ECTS-stelsel (die Europese kredietoordrag- en akkumulasiesisteem) wat bilaterale erkenning van die inhoud van die opvoedkundige program aanbied (teenoor relevante EITC/EITCA-sertifiseringskurrikulums). Onderhewig aan hierdie voorstelle, word sekere EITC/EITCA-sertifikaatprogramme deur die EITCI Institute met die ECTS-punte toegeken, wat Europese studente onder sertifiseringshouers in staat stel om hul eie leer te hê wat hulle ondergaan het en bewys het dat hulle volgens sertifiseringsprosedure aanvaar word vir hul akademiese gedrag. Die ECTS is 'n Europese standaard in die vergelyking van die volume leer gebaseer op leeruitkomste (in die geval van EITC/EITCA-sertifisering gemeet aan die eksamenuitslae) en gepaardgaande werkslading op hoër onderwys sowel as beroepsonderwys- en opleidingsprogramme wat regoor die Europese Unie en die samewerkende ECTS-lande.

Vir die verdiende EITC/EITCA-sertifisering word toepaslike bedrae van die ECTS-krediete toegeken, afhangende van die betrokke program (die kompleksiteit, omvattendheid en gepaardgaande leerwerk), en hierdie krediete kan deur die universiteit van 'n sertifikaathouer aanvaar word onderhewig aan 'n bilaterale ooreenkoms tussen hierdie universiteit en die EITCI Instituut. Die EITCI Instituut begin die ECTS-bilaterale ooreenkomsondersoek met 'n aangeduide universiteit op grond van die aansoek van die Sertifiseringshouer wat wil hê dat die verdiende ECTS-punte in haar of sy gekose universiteit vereer word vir voortgesette of toekomstige akademiese gedrag.

As u 'n sertifiseringshouer is of 'n universiteit verteenwoordig wat belangstel of deur die studente gevra word om die ECTS-punte vir hul toepaslike EITC/EITCA-sertifisering te aanvaar, kontak EITCI Instituut en dit sal al die nodige besonderhede en dokumente verskaf om verder te kan gaan.

U hoef ook nie aan die Europese universiteit te studeer om navraag te doen vir die aanvaarding van u EITC/EITCA-programme wat ECTS-punte verdien het nie. Dit is egter uitsluitlik na goeddunke van die Dekaankantoor van u universiteit. As u aan die Europese universiteit studeer (nie noodwendig in die EU nie, maar ook in die land wat aan die ECTS-stelsel deelneem), is hierdie besluit meer outomaties, maar dit bly steeds 'n onafhanklike besluit van u universiteit in terme van 'n bilaterale ooreenkoms vir die aanvaarding van die toepaslike EITCA Akademie- en EITC-sertifiseringsprogramme-kurrikulums soos geldig vir die ooreenstemmende akademiese gedrag aan die universiteit.

Daar moet aangedui word dat die aanvaarding van ECTS aan die kant van die universiteitsadministrasie om die eer van die voltooiing van 'n sekere EITC/EITCA-sertifiseringsprogram in die akademiese uitvoering van u studies te aanvaar of te weier, wat slegs die relevante EITCI-instituut kan regverdig aantal ECTS-punte wat met sy gegewe sertifiseringsprogram toegeken is en van toepassing is op 'n universiteit vir 'n bilaterale ECTS-ooreenkoms (sodanige ondersoek kan deur EITCI Institute of direk deur 'n sertifikaathouer by die dekaanskantoor gedoen word, tesame met die relevante EITC/EITCA-sertifisering en hul aanvullings - die sjablone van die aansoekdokumente vir die aanvaarding van die ECTS-punte kan afgelaai word na verdienste). Beide EITC- en EITCA-sertifisering word voorsien van die gedetailleerde programaanvullings wat die korrekte oorweging van die inhoudelike ekwivalensie met 'n toepaslike universiteitskursus of die ooreenstemmende hoeveelheid kwalifikasies en bevoegdhede moontlik maak, selfs deur die universiteite in die lande wat nie aan die ECTS-stelsel deelneem nie.

Samevattend bestaan ​​die EITCA Akademies uit groepe van individuele EITC-sertifiseringsprogramme, elk met die gedefinieerde aantal ECTS-krediete wat aan die sertifiseringshouer toegeken word nadat hulle die sertifisering verwerf het. Die EITC/EITCA-graderingskaal op percantage is ook volledig verenigbaar met ECTS-graderingskaal.

Die Europese kredietoordrag- en akkumulasiestelsel (ECTS) dien as 'n EU-gebaseerde standaard vir die vergelyking van akademiese studieprestasie en prestasie van studente van hoër onderwys regoor die Europese Unie en ander Europese lande wat wil deelneem aan die ECTS-standaard. Vir suksesvolle voltooide kursusse word relevante getalle ECTS-krediete toegeken. Die ECTS-krediete dien as verwysing om die kompleksiteit van kursusse in verskillende hoëronderwysinstellings te vergelyk en deur ooreenkomste tussen hierdie instellings om erkenning te gee aan die kursusse wat in verskillende instansies voltooi is op grond van ECTS-krediete, ondersteun die internasionale uitruil van EU-studente en in die buiteland. Daar moet op gelet word dat baie lande soortgelyke standaarde het, wat ECTS-krediete maklik kan verantwoord en onderhewig is aan 'n individuele toepassing.

DigComp Raamwerk
DigComp Raamwerk

DigComp staan ​​vir die Digital Competence Framework for Citizens en word ontwikkel deur die Joint Research Centre van die Europese Kommissie.

Die DigComp-raamwerk in sy Dimensie 1 verwys na 5 sleutelkomponente (of areas) van persoonlike digitale vaardighede van burgers:

 1. Inligting en datageletterdheid
 2. Kommunikasie en samewerking
 3. Skep van digitale inhoud
 4. Veiligheid
 5. Probleemoplossing

Volgens sy definisie poog DigComp om 'n eenvormige digitale bevoegdheidsraamwerk vir burgers te verskaf met sy areas wat fokus op persoonlike en algemene digitale bevoegdhede in teenstelling met IT-toepassingsgerigte bevoegdhede in verskeie gebiede van digitale tegnologie.

Dit is 'n ander benadering as die een wat gebruik word in die definisie van die Europese IT-sertifiseringsraamwerk, wat daarop gemik is om relevante digitale vaardighede in spesifieke areas van IT-toepassings te sertifiseer, bv in Kunsmatige Intelligensie, Kubersekuriteit, Webontwikkeling, Rekenaargrafika, Programmering, Telewerk, e-leer, e-regering en e-administrasie, besigheidsinligtingstelsels, ens. Die struktuur van die Europese IT-sertifiseringsraamwerk stel EITCA Academy (European IT Certification Academy) programme bekend wat hierdie areas van toegepaste digitale vaardighede op beginners-, intermediêre en professionele vlakke aanspreek. Benewens die relevante toepaslike digitale vaardighede bevat die Europese IT-sertifiseringsraamwerk ook die EITCA/KC Key Competencies Academy-sertifiseringsprogram wat gerig is op die sertifisering van die sogenaamde digitale sleutelbevoegdhede van 'n algemene karakter, goed in lyn met die Raadsaanbeveling oor Sleutelbevoegdhede vir Lewens- lang Leer in die digitale konteks en na die DigComp-raamwerk.

Terwyl beide die Europese IT-sertifiserings- en DigComp-raamwerke ten volle verskaffer-onafhanklik is, beskik die Europese IT-sertifiseringsraamwerk oor 'n breër dekking van digitale vaardighede as die huidige omvang van die DigComp, aangesien relevante digitale vaardighede op beide beginners- of algemene burgervlak sertifiseer (veral in die EITCA/KC Key Competencies Academy-sertifiseringsprogram wat nou ooreenstem met die huidige DigComp 2.2-raamwerkdefinisie), sowel as op meer professionele vlakke (insluitend intermediêre en gevorderde vlakke). Die DigComp-raamwerk verwys tans nie na digitale vaardigheidsertifisering vir IT-professionele persone nie.

Die EITCA/KC Key Competencies Academy strook goed met die omvang van die DigComp-raamwerk, insluitend bevoegdheidsareas van inligting en datageletterdheid, kommunikasie en samewerking, digitale inhoudskepping, veiligheid en probleemoplossing. Hierdie belyning kan op die volgende manier gekarteer word:

 1. Inligting en datageletterdheid:
  1. Om inligtingsbehoeftes te artikuleer, om digitale data, inligting en inhoud op te spoor en te herwin. Om die relevansie van die bron en die inhoud daarvan te beoordeel. Om digitale data, inligting en inhoud te stoor, te bestuur en te organiseer.
   1. Primêre EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
    1. Kartering van die EITCA/KC Sleutelbevoegdhede samestellende EITC-programme:
     1. EITC/INT/ITAF Grondbeginsels van internet tegnologie en toepassings
     2. EITC/BI/ECIM e-handel en internetbemarkingsbeginsels
     3. EITC/BI/OOW Woordverwerkingsagteware-grondbeginsels
     4. EITC/BI/OO Office-sagteware-grondbeginsels
     5. EITC/BI/OOC Sigblaaie sagteware grondbeginsels
     6. EITC/DB/DDEF databasisse en grondbeginsels van data-ingenieurswese
     7. EITC/DB/DDMS databasisse en databasisbestuurstelsels
     8. EITC/OS/MSSAM Sagteware administrasie en bestuur
   2. Sekondêre EITCA-programme kartering: EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
 1. Kommunikasie en samewerking:
  1. Om deur middel van digitale tegnologieë interaksie te hê, te kommunikeer en saam te werk terwyl jy bewus is van kulturele en generasiediversiteit. Om deel te neem aan die samelewing deur openbare en private digitale dienste en deelnemende burgerskap. Om 'n mens se digitale teenwoordigheid, identiteit en reputasie te bestuur.
   1. Primêre EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
    1. Kartering van die EITCA/KC Sleutelbevoegdhede samestellende EITC-programme:
     1. EITC/TT/MSF Mobiele stelsels is basies
     2. EITC/BI/TF Grondbeginsels van telwerk
     3. EITC/BI/CAPMF Grondbeginsels van rekenaarbestuurde projekbestuur
     4. EITC/INT/ITAF Grondbeginsels van internet tegnologie en toepassings
     5. EITC/CN/CNF Grondbeginsels van rekenaarnetwerke
     6. EITC/BI/ITIM Inligtingstegnologieë in bestuur
   2. Sekondêre EITCA-programme kartering: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/BI Besigheidsinligting
 1. Skep van digitale inhoud:
  1. Om digitale inhoud te skep en te redigeer Om inligting en inhoud te verbeter en te integreer in 'n bestaande liggaam van kennis terwyl jy verstaan ​​hoe kopiereg en lisensies toegepas moet word. Om te weet hoe om verstaanbare instruksies vir 'n rekenaarstelsel te gee.
   1. Primêre EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
    1. Kartering van die EITCA/KC Sleutelbevoegdhede samestellende EITC-programme:
     1. EITC/SE/CPF Grondbeginsels van rekenaarprogrammering
     2. EITC/CG/CGVF Grondbeginsels van rekenaargrafika en visualisering
     3. EITC/CG/APS Raster grafiese verwerking sagteware
     4. EITC/CG/VICG Visuele identifikasie in rekenaargrafika
     5. EITC/BI/OOI Multimedia-aanbiedingsagteware-grondbeginsels
     6. EITC/INT/JOOM Webwerfontwerp en inhoudbestuurstelsels grondbeginsels
     7. EITC/BI/GADW Internet advertensie en bemarking grondbeginsels
   2. Sekondêre EITCA-programme kartering: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Kartering van die EITCA/CG Rekenaargrafika-samestellende EITC-programme:
     1. EITC/CG/AI: Vektorgrafika-verwerkingsagteware
     2. EITC/CG/AIDF: Desktop publishing sagteware
     3. EITC/CG/BL: 3D grafiese ontwerp en visualisering sagteware
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D grafiese sagteware
     5. EITC/CG/ADPD: Artistieke digitale portrettekening
    1. Kartering van die EITCA/WD Webontwikkeling-samestellende EITC-programme:
     1. EITC/WD/HCF: HTML en CSS Fundamentals
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript Fundamentals
     3. EITC/WD/PMSF: PHP en MySQL Fundamentals
 1. Veiligheid:
  1. Om toestelle, inhoud, persoonlike data en privaatheid in digitale omgewings te beskerm. Om fisiese en psigologiese gesondheid te beskerm, en om bewus te wees van digitale tegnologieë vir sosiale welstand en sosiale insluiting. Om bewus te wees van die omgewingsimpak van digitale tegnologieë en die gebruik daarvan.
   1. Primêre EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
    1. Kartering van die EITCA/KC Sleutelbevoegdhede samestellende EITC-programme:
     1. EITC/OS/MSW Bedryfstelselbestuur grondbeginsels
     2. EITC/IS/ISCF Fundamentele inligtingveiligheid en kriptografie
     3. EITC/IS/EEIS Elektroniese inligtingsekuriteit in die ekonomie
   2. Sekondêre EITCA-programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit
    1. Kartering van die EITCA/IS IT-sekuriteitskomponent EITC-programme:
     1. EITC/IS/CSSF: Rekenaarstelselsekuriteit Grondbeginsels
     2. EITC/IS/ACSS: Gevorderde rekenaarstelselsekuriteit
 1. Probleemoplossing:
  1. Om behoeftes en probleme te identifiseer, en om konseptuele probleme en probleemsituasies in digitale omgewings op te los. Om digitale gereedskap te gebruik om prosesse en produkte te innoveer. Om op hoogte te bly van die digitale evolusie.
   1. Primêre EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
    1. Kartering van die EITCA/KC Sleutelbevoegdhede samestellende EITC-programme:
     1. EITC/AI/AIF Grondbeginsels van kunsmatige intelligensie
     2. EITC/BI/BAS Besigheids- en administrasiesagteware
   2. Sekondêre EITCA-programme kartering: EITCA/BI Besigheidsinligting, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
    1. Kartering van die EITCA/BI-besigheidsinligting, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie-samestellende EITC-programme:
     1. EITC/CP/PPF: Python Programming Fundamentals
     2. EITC/AI/MLP: Masjienleer met Python
     3. EITC/AI/ADL: Gevorderde Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: Gevorderde versterkingsleer

Onder die Dimensie 2 van die DigComp-raamwerk is daar tans 21 samestellende bevoegdhede gedefinieer van die 5 belangrikste digitale vaardigheidsareas waarna verwys word in die Dimensie 1. Hierdie bevoegdheidstitels en beskrywings kan ook gekarteer word met betrekking tot die Europese IT-sertifiseringsprogramme. Met betrekking tot 'n gesamentlike oorweging van die Dimensie 1 en 2 van die DigComp-raamwerk is die kartering van groot EITCA-programme van die Europese IT-sertifiseringsraamwerk soos volg:

1. Inligting en datageletterdheid
Bevoegdhede (Dimensie 2)

 • 1.1 Blaai deur, soek en filter data, inligting en digitale inhoud
  Om inligtingsbehoeftes te artikuleer, om data, inligting en inhoud in digitale omgewings te soek, toegang daartoe te verkry en tussen hulle te navigeer. Om persoonlike soekstrategieë te skep en op te dateer.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
 • 1.2 Evaluering van data, inligting en digitale inhoud
  Om die geloofwaardigheid en betroubaarheid van bronne van data, inligting en digitale inhoud te analiseer, te vergelyk en krities te evalueer. Om die data, inligting en digitale inhoud te analiseer, te interpreteer en krities te evalueer.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/BI Besigheidsinligting
 • 1.3 Bestuur van data, inligting en digitale inhoud
  Om data, inligting en inhoud in digitale omgewings te organiseer, te stoor en te herwin. Om dit in 'n gestruktureerde omgewing te organiseer en te verwerk.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie, EITCA/WD Webontwikkeling

2. Kommunikasie en samewerking
Bevoegdhede (Dimensie 2)

 • 2.1 Interaksie deur digitale tegnologieë
  Om deur middel van 'n verskeidenheid digitale tegnologieë interaksie te hê en om toepaslike digitale kommunikasiemiddele vir 'n gegewe konteks te verstaan.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie, EITCA/WD Webontwikkeling
 • 2.2 Deel deur digitale tegnologieë
  Om data, inligting en digitale inhoud met ander te deel deur toepaslike digitale tegnologieë. Om as tussenganger op te tree, om te weet van verwysings- en toeskrywingspraktyke.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie, EITCA/WD Webontwikkeling
 • 2.3 Deelname aan burgerskap deur digitale tegnologieë
  Om aan die samelewing deel te neem deur die gebruik van openbare en private digitale dienste. Om geleenthede vir selfbemagtiging en vir deelnemende burgerskap te soek deur toepaslike digitale tegnologieë.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie, EITCA/WD Webontwikkeling
 • 2.4 Samewerking deur digitale tegnologieë
  Om digitale gereedskap en tegnologie te gebruik vir samewerkende prosesse, en vir mede-konstruksie en mede-skepping van hulpbronne en kennis.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netiket
  Om bewus te wees van gedragsnorme en -kennis terwyl jy digitale tegnologieë gebruik en interaksie in digitale omgewings. Om kommunikasiestrategieë by die spesifieke gehoor aan te pas en bewus te wees van kulturele en generasiediversiteit in digitale omgewings.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede
 • 2.6 Bestuur van digitale identiteit
  Om een ​​of meer digitale identiteite te skep en te bestuur, om jou eie reputasie te kan beskerm, om te gaan met die data wat jy produseer deur verskeie digitale hulpmiddels, omgewings en dienste.
 • EITCA programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit

3. Digitale inhoudskepping
Bevoegdhede (Dimensie 2)

 • 3.1 Ontwikkeling van digitale inhoud
  Om digitale inhoud in verskillende formate te skep en te redigeer, om jouself deur digitale middele uit te druk.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integrasie en heruitbou van digitale inhoud
  Om inligting en inhoud te verander, te verfyn, te verbeter en te integreer in 'n bestaande liggaam van kennis om nuwe, oorspronklike en relevante inhoud en kennis te skep.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Kopiereg en lisensies
  Om te verstaan ​​hoe kopiereg en lisensies van toepassing is op data, inligting en digitale inhoud.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/KC Sleutelbevoegdhede, EITCA/IS IT Sekuriteit
 • 3.4 Programmering
  Om 'n reeks verstaanbare instruksies vir 'n rekenaarstelsel te beplan en te ontwikkel om 'n gegewe probleem op te los of 'n spesifieke taak uit te voer.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/WD Webontwikkeling

4. veiligheid
Bevoegdhede (Dimensie 2)

 • 4.1 Beskerming van toestelle
  Om toestelle en digitale inhoud te beskerm, en om risiko's en bedreigings in digitale omgewings te verstaan. Om te weet van veiligheids- en sekuriteitsmaatreëls en om behoorlike inagneming van betroubaarheid en privaatheid te hê.
 • EITCA programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit
 • 4.2 Beskerming van persoonlike data en privaatheid
  Om persoonlike data en privaatheid in digitale omgewings te beskerm. Om te verstaan ​​hoe om persoonlik identifiseerbare inligting te gebruik en te deel terwyl jy jouself en ander teen skade kan beskerm. Om te verstaan ​​dat digitale dienste 'n "Privaatheidsbeleid" gebruik om in te lig hoe persoonlike data gebruik word.
 • EITCA programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit
 • 4.3 Beskerming van gesondheid en welstand
  Om in staat te wees om gesondheidsrisiko's en bedreigings vir fisiese en sielkundige welstand te vermy terwyl digitale tegnologieë gebruik word. Om jouself en ander te kan beskerm teen moontlike gevare in digitale omgewings (bv. kuberafknouery). Om bewus te wees van digitale tegnologieë vir sosiale welstand en sosiale insluiting.
 • EITCA programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit
 • 4.4 Die beskerming van die omgewing
  Om bewus te wees van die omgewingsimpak van digitale tegnologieë en die gebruik daarvan.
 • EITCA programme kartering: EITCA/IS IT Sekuriteit

5. Probleemoplossing
Bevoegdhede (Dimensie 2)

 • 5.1 Oplos van tegniese probleme
  Om tegniese probleme te identifiseer wanneer toestelle gebruik word en digitale omgewings gebruik word, en om dit op te los (van probleemoplossing tot die oplossing van meer komplekse probleme).
 • EITCA-programme kartering: EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
 • 5.2 Identifisering van behoeftes en tegnologiese reaksies
  Om behoeftes te evalueer en om digitale gereedskap en moontlike tegnologiese reaksies te identifiseer, evalueer, kies en gebruik om dit op te los. Om digitale omgewings aan te pas en aan te pas by persoonlike behoeftes (bv. toeganklikheid).
 • EITCA-programme kartering: EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
 • 5.3 Kreatief gebruik van digitale tegnologie
  Om digitale gereedskap en tegnologie te gebruik om kennis te skep en om prosesse en produkte te vernuwe. Om individueel en kollektief betrokke te raak by kognitiewe prosessering om konseptuele probleme en probleemsituasies in digitale omgewings te verstaan ​​en op te los.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie
 • 5.4 Identifisering van digitale bevoegdheidsgapings
  Om te verstaan ​​waar 'n mens se eie digitale bevoegdheid verbeter of bygewerk moet word. Om ander te kan ondersteun met hul digitale bevoegdheidsontwikkeling. Om geleenthede vir selfontwikkeling te soek en op hoogte te bly met die digitale evolusie.
 • EITCA-programme kartering: EITCA/AI Kunsmatige Intelligensie

Die DigComp 2.2 het bykomende afmetings bekendgestel wat dienooreenkomstig uiteensit:

 • Vaardigheidsvlakke (Dimensie 3)
 • Voorbeelde van kennis, vaardighede en houdings (Dimensie 4)
 • Gebruik gevalle (Dimensie 5).

Die jongste publikasie DigComp 2.2, bied die gekonsolideerde raamwerk aan.

Meer data oor die DigComp 2.2-model kan gevind word by Gesamentlike Navorsingsentrum.

Die Europese IT-sertifisering (EITC) en die Europese IT-sertifiseringsakademie (EITCA) is professionele sertifiseringsprogramme vir inligtingstegnologie en as sodanig vorm hulle nie universiteits- of akademiese graadprogramme nie, omdat dit vereis word om te voldoen aan nasionale hoër onderwysraamwerke waarin akademiese grade word gereguleer. Die Europese IT-sertifiseringsprogram word nie geïmplementeer onder 'n wetlike raamwerk van enige EU-lidstaat wat nasionale universiteitsprogramme en akademiese grade wettig nie.

In plaas daarvan is EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme beroepskwalifikasie-attesteringsprogramme wat geakkrediteer is deur die EITCI Institute, 'n internasionale sertifiseringsowerheid vir hierdie programme, wat die ooreenstemmende bevoegdheidsverklaringsdokumente uitreik. In terme van ekwivalensie kan die EITC/EITCA-sertifiserings dus vergelyk word met ander professionele of beroeps-IT-sertifiserings wat nie van IT-verskaffers afhanklik is nie, in teenstelling met gewilde verskaffergesentreerde IT-sertifiserings wat deur bv. Microsoft, Adobe, Google, ens. aangebied word. Dus voltooiing van die EITCA Akademie (of enige van sy samestellende EITC-programme) ken die deelnemer toe met 'n professionele Europese IT-sertifikaat uitgereik en bevestig deur die EITCI Instituut, wat formeel getuig van kundigheid in 'n veld wat relevant is tot die toegekende sertifikaat. Hierdie sertifikaat is egter nie formeel gelykstaande aan 'n universiteitsdiploma of akademiese graad nie, ten spyte van die feit dat die kurrikulumomvattendheid van die EITCA Akademie vergelyk kan word in terme van kurrikulum-gewaarmerkte kwalifikasie en hul bevordering na nagraadse studies, teen kwalifikasies omvattendheid wat ooreenstem met die EQF vlak 6 verwysing.

Die standaard verskaf beroepskwalifikasies in 'n professionele spesialisasie in groot IT-toepassingsvelde. Indien daar enige openbare of private regulasies is wat formeel 'n rekenaarwetenskap-akademiese graad (óf 'n Baccalaureusgraad óf 'n Meestersgraad) en 'n toepaslike universiteitsdiploma wat uitgereik is in een van die nasionale stelsels van hoër onderwys op die pos waarvoor jy aansoek wil doen vereis , EITCA Akademie-sertifisering, tesame met sy alle samestellende EITC-sertifikate, alhoewel dit 'n omvattende verklaring van die houer se IT-bevoegdhede uitmaak, sal 'n mens nie toelaat om die akademiese graad verpligte kriterium te slaag nie. In baie gevalle is sulke formele vereiste kriteria egter afwesig, selfs vir hoogs professionele IT-werksgeleenthede, of indien teenwoordig, kan dit deur 'n werkgewer heroorweeg word as die aansoek andersins sterk is. Baie suksesvolle IT-personeel met gevorderde loopbane in tegnologie en besigheidsvelde is nie rekenaarwetenskaplikes deur hul universiteitsopleiding en akademiese grade nie. In plaas daarvan kan hul praktiese vaardighede, belangstelling in IT, feitelike ondervinding en moontlik beroepsvaardigheidsverklaring in verskeie internasionale sertifiseringsprogramme soos die Europese IT-sertifiseringstandaard steeds 'n voldoende bewys van IT-vaardighede en -kwalifikasies vir 'n werkgewer of 'n kontrakteur uitmaak.

Beide EITC en EITCA Akademiesertifisering bied 'n formele, internasionaal erkende bekragtiging van die individu se vaardighede in spesifieke velde van Inligtingstegnologieë wat verband hou met toegepaste en praktiese aspekte van die arbeidsmarkdomeine. Die EITC/EITCA-sertifisering bestaan ​​uit formele IT-bevoegdheidsbewysstukke wat óf die formele maniere ondersteun om die formele maniere te bevestig om kennis, vaardighede en vaardighede te verwerf wat binne hoër- en beroepsonderwys of -opleiding verwerf is (insluitend diplomas op nasionale vlak van die universiteite en skole). In hierdie verband word die EITC- en EITCA Akademiesertifisering vergesel van 'n gedetailleerde sertifiseringsaanvulling met 'n gestandaardiseerde beskrywing van die inhoud, ingewikkeldheid en vlak van IT-vaardighede wat die sertifiseringshouer verwerf het, wat ontwerp is om te help met die erkenning van hierdie vaardighede op professionele terreine. van aktiwiteite.

EITC en EITCA Akademie-sertifiseringsprogram, wat onder die bestuur van die Europese Inligtingstegnologie-sertifiseringsinstituut (EITCI) in Brussel aangebied word, lei na die suksesvolle voltooiing van die aanlyn-eksamenprosedure met die toekenning van die toepaslike EITC/EITCA Akademie-sertifikate wat digitaal uitgereik is in Brussel, EU , saam met die gedetailleerde aanvullings vir sertifisering.

Sertifisering is moontlik binne die volledige EITCA Akademie-program in die gekose IT-spesialisasie (met die suksesvolle aflegging van die eksamens in alle EITC-programme wat by die ooreenstemmende EITCA Akademie-program ingesluit is, lei die toekenning van die EITCA Akademiesertifikaat en die Sertifiseringsaanvulling saam met alle toepaslike EITC-sertifikate) , sowel as binne meer gespesialiseerde enkele EITC-programme (enkeleksamen en enkele EITC-sertifikaat uitgereik binne elke onderskeie EITC-program).

Die EITCA Akademie- en EITC-sertifiseringsprosedures lei nie net tot die uitreiking van behoorlike beveiligde digitale sertifikate nie (in die geval van die EITCA Akademie vergesel van die gedetailleerde sertifiseringsaanvullings en al die toepaslike EITC-sertifikate, en in die geval van die EITC-sertifikate wat gedetailleerde beskrywing van die program binne die Certifacate self), maar ook met die verskaffing van relevante valideringsdienste. Digitale EITC/EITCA-sertifisering moet as hul unieke ID-nommers verstaan ​​word, dat wanneer u tesame met die beveiliging van persoonlike gegewens by die EITCI Instituut-sertifiseringsvalideringstelsel aanlyn verifiëring van die gehoude sertifisering moontlik maak, met besonderhede oor die programbestek wat deur die sertifikaathouer voltooi is, sowel as druk van die toereikende weergawes en aanvullings van die sertifikate wat gedruk is. Die EITC-sertifisering (wat afsonderlik of as deel van die EITCA Akademie-program verkry word) is ontwerp met ID wat visuele etikette bevat (QR-kodes) wat outomatiese masjienherkenning en sertifisering kan verifieer deur middel van visuele etiketteringstoepassings.

Die moontlike uitreiking van die beveiligde papiervorm van die EITC/EITCA-sertifikate is moontlik, tesame met internasionale aflewering (uitreiking van papiervorms vir die uitreiking van sertifikate word vereis dat addisionele fooie afhang van die aantal afskrifte van die fisiese sekuriteite wat uitgereik is, sowel as die internasionale afleweringsdienste vir die vraestel) Sertifikate gestuur vanaf Brussel na u land). Dit is ook moontlik om slegs digitale EITC/EITCA-sertifiserings permamenteel of tydelik te gebruik (wat u self kan druk indien nodig in 'n verwysingspapiervorm vanaf die elektroniese diens van die EITC/EITCA-sertifikate-validering).

Die Europese IT-sertifiseringsinstituut werk op 'n standaardbasis saam met alle Europese IT-sertifiseringhouers nadat hulle hul programme suksesvol voltooi het.

Dit sluit in ondersteuning in digitale werksplasings sowel as geleenthede vir 'n direkte samewerking met EITCI Institute of met sy vennote, wat IT-professionele vir die indiensneming soek.

Alle deelnemers behou ook toegang tot die kurrikulumdidaktiese verwysingsplatforms en tot die konsultante met domeinkundiges wat beskikbaar sal wees om advies te gee oor die professionele CV-skryf of onderhoudvoering in areas van spesifieke spesialisasies, soos webontwikkeling, KI, kubersekuriteit, wolkrekenaars, ens. .

Die Europese IT-sertifiseringsinstituut het ook 'n toegewyde gratis diens (IT ID) ontwikkel om Europese IT-sertifiseringhouers te ondersteun in die bou van moderne digitale CV's om hul werksaansoeke te ondersteun.

Hoe om voort te gaan in3 eenvoudige stappe

EITCA Akademie word aanlyn geïmplementeer onder die Europese IT-sertifiseringstandaard. Alle formaliteite word op afstand vervul. Volg hierdie stappe om in te skryf.

Soek sertifisering

Blaai deur sertifisering beskikbaar op die gebied van u belang

Voeg by bestelling

Voeg geselekteerde sertifisering by jou inskrywingsbevel en kyk na

Inskryf

Voltooi die fooibetaling om in te skryf vir jou gekose program

TOP
Gesels met ondersteuning
Gesels met ondersteuning
Vrae, twyfel, kwessies? Ons is hier om jou te help!
Koppel tans ...
Het jy enige vrae?
Het jy enige vrae?
:
:
:
Het jy enige vrae?
:
:
Die kletsessie is beëindig. Dankie!
Beoordeel die ondersteuning wat u ontvang het.
goeie Bad