×
1 Kies EITC/EITCA-sertifikate
2 Leer en neem aanlyn eksamens
3 Kry jou IT-vaardighede gesertifiseer

Bevestig jou IT-vaardighede en bevoegdhede onder die Europese IT-sertifiseringsraamwerk van enige plek in die wêreld volledig aanlyn.

EITCA Akademie

Digitale vaardigheidsverklaringstandaard deur die Europese IT-sertifiseringsinstituut wat daarop gemik is om die ontwikkeling van die digitale samelewing te ondersteun

VERGELY JOU BESONDERHEDE?

MAAK 'N REKENING OOP

A modern, innoverend en doeltreffend openbare administrasie is noodsaaklik vir die verdere groei van die EU. Of dit so sal wees, hang ook van u en u af bevoegdhede vir e-regering.

WELKOM BY DIE EITCA AKADEMIE, 'N PAN-EUROPESE IT-SERTIFISERINGRAAMWERK VIR JOU DIGITALE VAARDIGHEDE FORMELE ATTESTERING AANLYN

EITCA Akademie groepeer relevante Europese IT-sertifikate (EITC) in geselekteerde digitale vaardigheidspesialisasies (begin met 150 uur kurrikulumverwysingsinhoud). EITC-sertifikate (elk van 15 uur verwysingsinhoud) kan ook direk verkry word.

GEBRUIK DIE 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIE TOT – JOU SUBSIDIE IS NOU AANGESIEN – JY KAN VOORTGAAN

Die subsidie ​​doen afstand van 80% fooie van EITCA Akademie-sertifiseringsprogramme by inskrywing deur . Jou subsidie ​​is nou geaktiveer. Jy kan die subsidiekode na jou e-pos stuur om dit later of op 'n ander toestel te gebruik.

EITCA/EG E-REGERING AKADEMIE

Europese sertifiseringakademie vir inligtingstegnologieë

e-vaardigheidsraamwerk vir interoperasie van e-administrasie.

EITCA/EG Academy is 'n sertifiseringsprogram gerig op openbare administrasie wat die gaping in die verspreiding van IT-vaardighede op alle vlakke van die EU-openbare dienste/bestuur wil oorbrug.

EITCA/EG Akademie fokus op die IT-domeine wat die meeste relevant is vir die werking van die openbare administrasie. Dit is hoofsaaklik kantoor- en bestuursprogrammatuur, netwerkbeginsels, formele en praktiese aspekte van inligtingsekuriteit en die Europese e-regeringsprogramme.

 

In die strewe na 'n EU-standaard vir sertifisering van IT-bevoegdhede vir openbare administrasie, word tekortkominge aan IT-gebaseerde prosesse in die openbare domeine van die lidlande geag minder te wees tot voordeel van die EU-burgers, wat die toeganklikheid en doeltreffendheid van openbare dienste verhoog.

Slegs moderne, innoverende en doeltreffende openbare administrasie kan die verdere groeipotensiaal van die EU ontsluit, en hierdie eienskappe word deur IT-bevoegdhede gekondisioneer.

Hoe dit werkin 3 eenvoudige stappe

(nadat u u EITCA Akademie of 'n geselekteerde reeks EITC-sertifikate uit die volledige EITCA/EITC katalogus gekies het)

Leer en oefen

Volg videomateriaal wat aanlyn verwys word om vir eksamens voor te berei. Daar is geen vaste klasse nie, jy studeer volgens jou skedule. Geen tydsbeperkings nie. Kundige aanlyn konsultante.

Word EITCA gesertifiseer

Nadat u voorberei het, neem u die volledige EITC-eksamens aanlyn. Nadat u alles geslaag het, verwerf u EITCA Akademiesertifikaat.

Begin jou loopbaan

Die EU het EITCA Akademiesertifikaat met gedetailleerde aanvullings uitgereik, wat 'n formele verklaring van u vaardighede is.

Leer en oefen aanlyn

Volg aanlyn-oop materiaal vir voorbereiding op die eksamen. Daar is geen klasure nie, jy studeer wanneer jy kan.

 • EITCA Akademie groepe EITC-programme
 • Elke EITC-program is 15 uur lank
 • Elke EITC-program definieer omvang van 'n toepaslike aanlyneksamen
 • U gebruik EITCA Akademiese e-leerplatform met 24/7 toegang tot oop materiaal en didaktiek
 • U kry ook toegang tot die vereiste sagteware

Word EITCA gesertifiseer

Nadat u voorberei het, neem u die volledige EITC-eksamens aanlyn. Nadat u alles geslaag het, verwerf u EITCA Akademiesertifikaat.

 • U verkry u persoonlike EITCA/EG Sertifikaat vir rekenaargrafikaakademie
 • Gedetailleerde EITCA/EG Diploma aanvulling
 • Verder 7 relevante EITC-sertifikate
 • Alle dokumente wat in Brussel uitgereik en bevestig is, word internasionaal aan u gestuur
 • Alle dokumente word ook in elektroniese vorms met elektroniese verifikasie uitgereik

Begin jou loopbaan

Die EITCA Akademiesertifikaat met 'n aanvulling en alle substituut EITC-sertifikate bevestig u vaardighede.

 • Sluit dit in en vertoon u CV
 • Bied dit aan u kontrakteur of werkgewer voor
 • Bewys u professionele vooruitgang
 • Toon u aktiwiteit in internasionale onderwys en selfontwikkeling
 • Vind u gewenste pos, vind promosie of vind nuwe kontrakte
 • Sluit aan by die EITCI Cloud-gemeenskap

EITCA/EG E-REGERING AKADEMIE
EU-vaardigheidsraamwerk vir openbare administrasie

 • Interaktiewe lesings, oefeninge en laboratoriums vir verafgeleë inligting, geheel en al via die internet (met die nodige gratis proefprogrammatuur)
 • Omvattende program, insluitend 7 EITC-kursusse (105 uur) met toegang tot sagteware en didaktiese personeelkonsultasies, wat binne een maand voltooi moet word
 • Ondersoek- en sertifiseringsprosedures wat heeltemal afgeleë is via die internet met EU-EITCA e-regeringsertifikate wat in papier en e-vorm in Brussel uitgereik is
 • Aanpasbare moeilikheidsgraad geskik vir gevorderde en beginnersgebruikers van digitale tegnologieë met min tot geen voorafgaande vaardighede op die gebied van IT nie

Kwaliteit van openbare administrasie is een van die sleutelfaktore vir die algehele mededingendheid van die Europese Unie. Openbare administrasie weerspieël institusionele grondslae van die bestuur van lidlande, terwyl die kwaliteit van bestuur en openbare administrasie veral die uitvoering van alle openbare beleid en dienste bepaal. Openbare administrasie spreek die behoeftes van die samelewing aan en stel dit in werking deur organisatoriese strukture, prosesse, rolle, beleid en programme, die vorming van ekonomiese welvaart, sosiale samehorigheid en volhoubare groei. Dit definieer kwaliteit en toeganklikheid van openbare dienste en vorms vir die skepping van openbare waarde. Moderne, innoverende en doeltreffende openbare administrasie is dus noodsaaklik om krisisherstel te handhaaf en verdere groeipotensiaal van die Europese Unie te ontsluit.

Dit is vanselfsprekend dat die kwaliteit, doeltreffendheid en innovasie binne die openbare administrasieprosesse en -instellings gekondisioneer word deur kwalifikasies van werknemers in die openbare sektor wat verantwoordelik is vir relevante openbare dienste en regeringsgebiede. Saam met versnelde digitalisering van alle soorte professionele aktiwiteite, hou 'n buitengewone rol verband met die kwalifikasies vir inligtingstegnologieë. Die rol van IT in die groei van die private sektor kan nie onderskat word nie, en 'n soortgelyke grootskaalse aanvaarding van al hoe slimmer IT-prosesse vind in die openbare sektor plaas, wat nie kan agterbly by die ekonomiese omgewing wat hy self ondergaan nie. Dit word goed uitgespreek in die gevolgtrekkings van die Europese Kommissie se "Quality of public administration" November 2016-opname, wat erken dat 'n werklike verskuiwing in die rigting van e-regering afhang van IT-vaardighede en die vaardigheidskwaliteit van personeel op alle vlakke van openbare administrasiestrukture.

Die Europese inligtingstegnologie-sertifiseringsakademie vir openbare administrasie is 'n toegewyde program wat daarop gemik is om die gaping in die verspreiding van IT-vaardighede op alle vlakke van openbare dienste en bestuur te oorbrug. Die EITCA/EG-standaard is ontwerp om 'n gemeenskaplike EU-raamwerk te bied vir kwaliteit in die ontwikkeling en handhawing van behoorlike en bygewerkte kwalifikasies van personeel van openbare administrasie. As gevolg van hierdie algemene standaard vir sertifisering en attestering van IT-bevoegdhede, word tekortkominge aan IT-gebaseerde prosesse in openbare sektore van die lidlande beskou as verminder tot voordeel van die EU-burgers, wat 'n toename in toeganklikheid, doeltreffendheid en kwaliteit van openbare dienste ondersteun. Die EITCA/EG-program vir openbare administrasie word deur die Europese Inligtingstegnologie-sertifiseringsinstituut in stand gehou en implementeer die Digital Agenda for Europe, wat een van die sewe pilare van die Europa 2020-strategie vorm.

eitca-bv-1024x721Die Europese inligtingstegnologie-sertifiseringsakademie vir openbare administrasie is 'n toegewyde program wat daarop gemik is om die gaping in die verspreiding van IT-vaardighede op alle vlakke van openbare dienste en bestuur in die EU te oorbrug. Die EITCA/EG eGo Government Information Technologies-sertifiseringstandaard is ontwerp om 'n gemeenskaplike EU-raamwerk te bied vir kwaliteit in die ontwikkeling en handhawing van behoorlike en bygewerkte kwalifikasies van personeel van openbare administrasies. As gevolg van hierdie algemene standaard vir sertifisering en attestering van IT-bevoegdhede, word tekortkominge aan IT-gebaseerde prosesse in openbare sektore van die lidlande beskou as verminder tot voordeel van die EU-burgers, wat 'n toename in toeganklikheid, doeltreffendheid en kwaliteit van openbare dienste ondersteun. Die EITCA/EG-program vir openbare administrasie word deur die European Information Technologies Certification Institute onderhou en implementeer die Digital Agenda for Europe, wat een van die sewe pilare van die Europa 2020-strategie vorm.

Kwaliteit van openbare administrasie is een van die sleutelfaktore vir die algehele mededingendheid van die Europese Unie. Openbare administrasie weerspieël die institusionele grondslae van die bestuur van lidlande, terwyl die kwaliteit van bestuur en openbare administrasie veral die uitvoering van alle openbare beleid en dienste bepaal. Openbare administrasie spreek die behoeftes van die samelewing aan en stel dit in werking deur organisatoriese strukture, prosesse, rolle, beleid en programme, die vorming van ekonomiese welvaart, sosiale samehorigheid en volhoubare groei. Dit definieer kwaliteit en toeganklikheid van openbare dienste en vorms vir die skepping van openbare waarde. Moderne, innoverende en doeltreffende openbare administrasie is dus noodsaaklik om krisisherstel te handhaaf en verdere groeipotensiaal van die EU te ontsluit. Dit is vanselfsprekend dat die kwaliteit, doeltreffendheid en innovasie binne openbare administrasieprosesse en -instellings gekwalifiseer word deur kwalifikasies van werknemers in die openbare sektor wat verantwoordelik is vir relevante terreine van openbare dienste en bestuur. Saam met die versnelde digitalisering van allerlei professionele aktiwiteite word 'n buitengewone rol geassosieer met die kwalifikasies van inligtingstegnologieë. Die rol van IT in die groei van die privaatsektor kan nie onderskat word nie en 'n soortgelyke wye aanvaarding van steeds slimmer IT-prosesse vind in die openbare sektor plaas, wat nie agter kan bly met die ekonomiese omgewing wat dit self voorwaardes maak nie. Dit word goed uitgespreek in die gevolgtrekkings van die Europese Kommissie November 2016-opname "Kwaliteit van openbare administrasie", met die erkenning dat 'n werklike verskuiwing na e-regering afhang van IT-vaardighede en die kwaliteit van personeel op alle vlakke van openbare administrasiestrukture. Die verwerwing van die EITCA/EG Akademie-sertifikaat hou verband met die verwerwing van kennis en die aflê van die eindeksamens in al die 7 enkele EITC-kursusse wat die Akademie uitmaak (ook apart beskikbaar as enkele EITC-sertifisering). Meer besonderhede kan gevind word op die FAQ-bladsye.

Die EITCA/EG eGo Government Academy-program bevat 7 enkele EITC-kursusse (Europese inligtingstegnologie-sertifiseringskursusse) met 'n totaal van 105 uur didaktiese inhoud (15 uur vir elke EITC-kursus).
Die lys van EITC-sertifiseringskursusse wat in die volledige EITCA/EG eGovernment Academy-program opgeneem word, ooreenkomstig die spesifikasies van die European Information Technologies Certification Institute EITCI, word hieronder aangebied. U kan op 'n onderskeie EITC-sertifiseringskursus klik om die gedetailleerde program te vertoon.

Die individuele EITC-kursusse kan ook afsonderlik gekoop word, sonder die behoefte om 'n volledige akademie aan te koop, maar in hierdie geval is geen EU-steun van toepassing nie.

EITCA/EG eGovernment Academy is 'n gevorderde opleidings- en sertifiseringsprogram met uitgebreide didaktiese inhoud, gelykstaande aan internasionale nagraadse studies, gekombineer met die nuutste opleiding in die huidige standaarde van elektroniese administrasieprogramme en interoperabiliteitstandaarde in die EU. Die inhoud van die EITCA Academy-sertifiseringsprogram word gespesifiseer en gestandaardiseer deur die European Information Technologies Certification Institute EITCI in Brussel. Hierdie program word agtereenvolgens bygewerk weens IT-vordering in ooreenstemming met die riglyne van die EITCI Instituut en is onderhewig aan periodieke akkreditasies.

Gepersonaliseerde sertifikate wat die deelnemer behaal na voltooiing van die EITCA/EG Akademie, bestaan ​​uit EITCA/EG eGovernment Academy-sertifikaat en 7 spesifieke EITC/EG-sertifikate. Monsters van al hierdie sertifikate word hieronder aangebied:

eitca-bv-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Beide die EITCA- en EITC-sertifikate bevat die naam van die deelnemer, die naam van die sertifiseringsprogram, die datum van uitreiking en die unieke sertifiserings-ID. Die EITC-sertifikate bevat ook 'n gedetailleerde beskrywing van die programinhoud, 'n eksamenresultaat en die QR-kode gebaseerde outomatiese aanlyn-validering van die sertifikaat. Die QR-kode-skanderingstelsel maak maklike masjienherkenning en outomatisering van sertifikaatvalidering moontlik, maar handmatige validering van egtheid en sertifiseringsbesonderhede is ook moontlik deur die sertifiserings-ID en die naam van die houer by die EITCI-valideringsdiens te verskaf. By die EITCI-bekragtigingsdiens word alle persoonlike sertifikasies gestoor en in geval van verlies van die fisiese sertifisering, kan addisionele probleme daarvandaan bestel word. Daar is ook 'n moontlikheid om persoonlike certificaties in die PDF-formaat af te laai. Die EITCA-sertifikaat word ook vergesel van die sertifiseringsaanvulling wat die volledige programinhoud van die EITCA Academy bevat (al hierdie gegewens in 'n gesamentlike vorm saam met die gekwantifiseerde persentasie resultate aangebied) Al die sertifikate is geakkrediteer deur die Europese IT-sertifiseringsinstituut EITCI.

Beide die leerproses sowel as eksamenprosedures binne die EITCA Akademie word op 'n afstand binne die e-leerplatform uitgevoer. Die didaktiese proses, wat via die internet met die gebruik van enige kliëntoestel uitgevoer word, is ten volle buigbaar wat tyd en plek betref, wat die vereiste van deelnemers se fisiese teenwoordigheid elimineer en toeganklikheidsversperrings (soos geografiese of tydsone-hindernisse) verwyder.

Na die aanmelding vir 'n gekose EITCA/EITC-program kry deelnemers toegang tot 'n persoonlike e-leeromgewing met asinchrone leermetodologie, sonder enige tydsvereistes.

EITC/EITCA e-leerdidaktieke hoogtepunte:

 • Didaktiese prosesse kan op enige oomblik begin word (werwing is regdeur die jaar oop) en kan te eniger tyd uitgevoer word (bv. Saans of oor naweke) en vanaf enige plek, met die gebruik van enige kliëntetoestel met internettoegang.
 • Die opgedateerde en funksionele didaktiese bronne is voortdurend 24/7 beskikbaar vir die deelnemer binne die e-leerplatform.
 • 'N Groot omvang van die didaktiese inhoud maak dit moontlik om die leerproses aan te pas by die behoeftes van beginners sowel as gevorderde deelnemers.
 • Alle didaktiese inhoud is beskikbaar as elektroniese bronne op die e-leerplatform (e-lesings, e-oefeninge en e-laboratoriums).
 • Elke EITC-program kan selfs binne slegs twee dae voltooi word, terwyl die EITCA Akademie-program voltooi kan word in 'n periode wat ooreenstem met die aantal EITC-programme wat dit bevat, byvoorbeeld in die geval van EITCA/CG Academy, sou dit 2 dae wees ('n gewone standaardperiode voltooiing is een maand).
 • Daar is egter geen tydsvereistes vir die voltooiing van EITC/EITCA-programme nie, en die tydsduur van die voltooiing hang ten volle af van die deelnemer se voorkeur vir leerintensiteit.

Die EITC/EITCA interaktiewe didaktiese proses op die e-leerplatform bevat 'n onbeperkte beskikbaarheid van kundige konsultasies. Aanlyn-konsultasie kan te eniger tyd begin word deur die deelnemer wat hulp benodig.

Afhangend van die behoeftes van die deelnemer, kan die konsultasie beperk word tot die beantwoording van die spesifieke vrae of die oplossing van probleme wat verband hou met die didaktiese program. Dit kan ook uitgebrei word na tutoriale en advies, tot individuele didaktiese benaderings gebaseer op die vordering van die deelnemer. Konsultasies is gebaseer op die e-leerplatform-kommunikasiestelsel, sowel as individuele e-poskontak en, indien nodig, intyds met kundiges te gesels.

Die e-leerplatform verwerk statistieke van alle leeraktiwiteite van die deelnemer tydens didaktiese programimplementering en stel konsultasiekundiges in staat om hul benadering te individualiseer om die leerbehoeftes van die deelnemer behoorlik te help. Gedetailleerde aktiwiteitsverslae word outomaties deur die platform opgestel en aan die raadgewende kundiges voorgelê, sodat hulle kan weet watter dele van die program die meeste problematies is en fokus benodig. Die model van individuele begeleiding en afrigting, afhangende van die leerbehoeftes van die deelnemers, is gebaseer op soortgelyke probleme in die toonaangewende universiteite en word gekenmerk deur die verhoogde leereffektiwiteit en om die deelnemers verder te motiveer tot 'n groter poging om te leer wanneer hulle besluit om advies in te stel.

cs

Die aanlyn-didaktiek word altyd geprogrammeer in EITC-kursusse wat eindig op 'n volledig afgeleë EITC-eksamen wat via die internet afgelê word, sonder die fisieke teenwoordigheid by die eksamensentrum. Die eksamen het 'n vorm van 'n geslote toets, wat 15 ewekansige meervoudige keusetoetsvrae bevat oor die gegewe EITC-kursusinhoud. Hierdie afgeleë toets word deur die deelnemer afgelê binne die e-leerplatform (waar die deelnemer die interaktiewe toets aangebied wat die ewekansige keuse van toetsvrae implementeer, die vermoë om terug te keer na beantwoorde vrae of onbeantwoorde vrae en tydsbeperking van 45 minute). Die slaagsyfer van die EITC-eksamen is 60% positiewe antwoorde, maar as u nie die limiet bereik nie, kan die deelnemer die eksamen sonder addisionele fooie herhaal (daar is 2 gratis hertoelatingspogings, waarna verdere eksamentoelatings vereis word om 'n betalingskoste van 20 Euro te verwerk) . Deelnemer kan 'n geslaagde toets toets om die telling te verbeter vir beter aanbieding op die sertifisering.

Die voltooiing van alle EITC-eksamens wat 'n EITCA-sertifisering uitmaak, lei daartoe dat die betrokke EITCA Academy-sertifisering aan die deelnemer uitgereik word, tesame met al die EITC-sertifikate. Daar is geen bykomende EITCA Akademie-eksamens nie (die eksamens word slegs aan EITC-kursusse toegewys, wat elk van die uitslae slaag met 'n EITC-sertifisering wat uitgereik word, terwyl die EITCA Akademie-sertifisering slegs uitgereik word nadat 'n betrokke groep EITC-eksamens geslaag het). Die tellings wat op die EITCA Akademie-sertifisering aangebied word, is die tellings van alle EITC-sertifisering wat uit 'n sekere EITCA Akademie bestaan. Al die prosedures word op 'n afstand in Brussel geïmplementeer en die sertifikaat word aan die deelnemer gestuur, terwyl die digitale sertifisering deurlopend in die EITCI-valideringsdiens gestoor word.

Sertifiseringsproses, tesame met al die eksamens, word volledig op afstand aanlyn uitgevoer binne 'n moderne e-leerplatform in 'n asinchroniese modus. Danksy die soepel, georganiseerde e-leer-didaktiese proses, sowel as al die eksamens wat op afstand en asynchronies via die internet uitgevoer word (wat die grootste tydsvermoë moontlik maak deur die deelnemer self sy leeraktiwiteit te organiseer, is dit nie nodig nie) Daarom word baie hindernisse uitgeskakel.

Die EITCA Akademie- en EITC-sertifisering is verenigbaar met die Europese kredietoordrag- en akkumulasiestelsel (in kort ECTS). As u aan die Europese universiteit studeer (nie noodwendig in die EU nie, maar in die land wat aan die ECTS-standaard deelneem), kan u die voltooiing van EITCA Akademie- of EITC-kursusse verantwoord vir u voortgesette voorgraadse of nagraadse studieprogram binne 'n hoëronderwysstelsel op nasionale vlak. Dit is moontlik omdat die EITCA Akademie en die EITC-sertifisering ECTS-standaard verenigbaar is en ECTS-tellings toegeken het volgens die standaardspesifikasie. Dit is nietemin 'n besluit aan die kant van die universiteitsadministrasie om die boekhouding vir die voltooiing van 'n sekere EITC-sertifiseringskursus in u akademiese studieprogram te aanvaar of te weier (sodanige ondersoek moet aan die Dekaankantoor gerig word tesame met die toepaslike EITC/EITCA-sertifisering en hul aanvullings). Die EITC- en EITCA-sertifisering word voorsien van die gedetailleerde programaanvullings wat voorsiening maak vir die behoorlike oorweging van die inhoudelike ekwivalensie met 'n toepaslike universiteitskursus of die ooreenstemmende hoeveelheid kwalifikasies en bevoegdhede, selfs deur die universiteite in die lande wat nie aan die ECTS-stelsel deelneem nie. .

EITCA Akademies bestaan ​​uit groepe van individuele EITC-sertifiseringsprogramme, elk met die gedefinieerde aantal ECTS-krediete wat toegeken word na verwerwing van die Sertifisering. Die EITC/EITCA-graderingskaal op percantage is ook ten volle versoenbaar met die ECTS-graderingskaal, en ondersteun dus die aanvaarding van eksterne leerresultate. Die Europese kredietoordrag- en akkumulasiestelsel (ECTS) dien as 'n EU-gebaseerde standaard vir die vergelyking van akademiese studieprestasie en prestasie van studente van hoër onderwys regoor die Europese Unie en ander Europese lande wat wil deelneem aan die ECTS-standaard. Vir suksesvolle voltooide kursusse word relevante getalle ECTS-krediete toegeken. Die ECTS-krediete dien as verwysing om die kompleksiteit van kursusse in verskillende hoëronderwysinstellings te vergelyk en deur ooreenkomste tussen hierdie instellings om erkenning te gee aan die kursusse wat in verskillende instansies voltooi is op grond van ECTS-krediete, ondersteun die internasionale uitruil van EU-studente en in die buiteland. Daar moet op gelet word dat baie lande soortgelyke standaarde het, wat ook maklik ECTS-krediete kan verreken. Die verwerwing van ECTS-krediete in die EITC/EITCA-program sal beslis 'n positiewe bydrae lewer tot u akademiese gedrag by enige universiteit.

Met die EITCI-subsidie ​​is die EITCA/EG eGovernment Academy wat professionele IT-bevoegdhede wat met openbare administrasie verband hou, internasionaal toeganklik binne 'n 80% EITCI-gesubsidieerde fooi vir werknemers in die openbare sektor van die EU-lidlande.

Staatsamptenare van die EU, werknemers van nasionale en streeksowerhede word aangemoedig om professionele IT-vaardighede te ontwikkel en formeel te bevestig wat verband hou met administrasiebevoegdhede aanlyn in Brussel.

As jy of jou organisasie in die program belangstel, sal die EITCI-subsidie ​​moontlik maak 80% vermindering van die Europese IT-sertifiseringsakademie-fooi wat verspreiding van die standaard bevorder.

eu

Let daarop dat u elke EITC-sertifisering afsonderlik kan koop, maar in EITCA/EG Academy kry u toegang tot al die bogenoemde

Wanneer jy by die EITCA/EG Akademie inskryf, sal die EITCA/EG-sertifikaat bykomend tot al sy samestellende EITC-sertifikate aan jou uitgereik word.Neem deel aan die EITCA/EG eGovernment Academy met 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​verminder jou fooi tot slegs € 220 in plaas van € 1100 gewone fooi. Wanneer jy by die EITCA/EG Akademie inskryf, sal die EITCA/EG-sertifikaat bykomend tot al sy samestellende EITC-sertifikate aan jou uitgereik word.

Europese riglyne

Die implementering van die riglyne vir die Europese inligtingstegnologie-sertifiseringinstituut ten opsigte van elektroniese IT-bevoegdhede, aanlyn

Self-tempo tempo e-leer

U kan die hele EITCA/EG Akademie so vinnig voltooi soos in 'n enkele maand

Erkende standaard

Meer as 100 000 EITC/EITCA-sertifikate word wêreldwyd uitgereik deur internasionale instellings wat die standaard erken

Toegang tot die sagteware

Om te leer en goed voor te berei op die eksterne EITC-eksamens, kan u 'n proefverskaffer toegang tot al die relevante IT-sagteware gebruik

STUDIE-E-REGERING IN BRUSSEL VOLLEDIGE ON-LYN EN KRY EU-GESERTIFISEERDE VERKLARENDE

Jy kom in aanmerking vir die 80% EITCI-subsidie, egter beperk in tyd en in aantal plekke vir EITCA/EG Akademie

TOP REDES OM TE DEELNEMING IN DIE EITCA/EG AKADEMIE

Hieronder kan u 'n opsomming vind van die voordele van deelname aan die EITCA/EG Akademie wat u kan oorweeg.

ERKENDE IT-SERTIFIKASIE

Europese IT-sertifisering wat in Brussel uitgereik is, is 'n bekwaamheidsbewysstandaard wat sedert 2008 ontwikkel en versprei is

TOT DATUM KURRIKULUM

Kurrikulum met vorderingsvlakke wat wissel van beginners tot professionele persone wat moontlik binne een maand voltooi word

VLEKLIKE AFSTANDSLEER

'N Volledige aanlyn-sertifiseringsprosedure met aanlynkonsultasies en eksterne eksamens - bestudeer enige tyd en oral

Omvattende vaardighede getoets

U EITCA Akademiesertifikaat met die aanvulling en alle toepaslike EITC-sertifikate wat in Brussel uitgereik is om u vaardighede te bevestig

PRAKTYK MET SOFTWARE

Inhandiging van toepaslike sagteware met proeftoegang as deel van die voorbereiding op praktiese elemente van die sertifiseringsprosedure

30-DAE TERUGBETALING80% EITCI-SUBSIDIE

Volle terugbetaling is van toepassing op die deelnemers in 'n 30-dae-terugbetalingstydperk wat die EU-richtlijn vir verbruikersregte verleng, soos per bepalings en voorwaardes regulasiesVan toepassing op alle deelnemers wat EITCA Akademie fooie verminder met 80% om € 220 in EITCI-subsidie ​​wat die Europese Kommissie se Digital Skills and Jobs Coalition ondersteun

ONDERWYS VAN MOMME, VANDAG

Afgeleë eksamen en aanlyn sertifisering gee jou die vryheid om enige plek en enige tyd toegang tot die Europese IT-sertifiseringsraamwerk te kry vir 'n fraksie van die koste verbonde aan stilstaande vaardigheidsverklaringprogramme. Aanlyn sertifisering van digitale vaardighede is nie net voordelig in terme van toeganklikheid nie, maar is ook deel van die ontwikkeling van die globale inligtingsgemeenskap. Dit is die toekoms van digitale vaardigheidsverklaring.

EITCI Instituut
Die EITCA Akademie bestaan ​​uit 'n reeks topikaal verwante EITC-sertifiseringsprogramme, wat afsonderlik voltooi kan word, wat op hul eie ooreenstem met standaarde van professionele IT-vaardighede op industriële vlak. Beide EITCA- en EITC-sertifiserings vorm 'n belangrike bevestiging van die houer se relevante IT-kundigheid en -vaardighede, wat individue wêreldwyd bemagtig deur hul bevoegdhede te sertifiseer en hul loopbane te ondersteun. Die Europese IT-sertifiseringstandaard wat sedert 2008 deur EITCI Institute ontwikkel is, het ten doel om digitale geletterdheid te ondersteun, professionele IT-bevoegdhede in lewenslange leer te versprei en digitale uitsluiting teen te werk deur mense met gestremdhede te ondersteun, sowel as mense met lae sosio-ekonomiese status en die voor- tersiêre skool jeug. Dit is in ooreenstemming met die riglyne van die Digitale Agenda vir Europa-beleid soos uiteengesit in sy pilaar van die bevordering van digitale geletterdheid, vaardighede en insluiting.

Vergelyking van die EITCA/EG eGovernment Academy en enkele EITC -sertifikate

 • Enkel EITC-sertifikaat
 •  110.00
 • EITC Sertifikaat gekies
 • 15 uur (kan binne twee dae voltooi wees)
 • Leer en eksamens:
  Aanlyn, volgens u skedule
 • Konsultasies:
  Onbeperk, aanlyn
 • Hereksamen van die eksamen:
  Onbeperk, gratis
 • Toegang:
  Onmiddellik met alle nodige sagtewareproewe
 • Geen tydsbeperking om klaar te maak nieGeen EITCI-subsidie, geen tydsbeperking om af te handel nie
 • Eenmalige fooi vir gekose EITC-sertifisering (s)
 • 30 dae volle geld terug waarborg

EITC/BI/MSO13
KANTOOR SOFTWARE-FUNDAMENTALE (MICROSOFT-KANTOOR 2013)

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/BI/OO
KANTOOR SOFTWARE FUNDAMENTALE (OOP KANTOOR)

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/CN/CNF
REKENAARTIKKEN NETWERKFUNDAMENTALE

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/EG/IEEGP
INLEIDING TOT EUROPESE REGERINGSPROGRAMME

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/IS/FAIS
FORMELE ASPEKTE VAN INLIGTINGSVEILIGHEID

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/IS/IMCM
INLEIDING TOT MODERNE KRYPTOGRAFIESE METODES

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG-REGERINGSAKADEMIE

EITC/IS/PAIS
PRAKTIESE ASPEKTE VAN INLIGTINGSVEILIGHEID

EUROPESE SERTIFIKASIE VAN IT Volledig aanlyn

INGESLUIT IN DIE EITCA/EG INLIGTINGSVEILIGHEIDSAKADEMIE

PREV
VOLGENDE

EITCA ACADEMY DEELNEMERS

"Dit is uiters belangrik dat die opleiding toelaat om 'n internasionale sertifikaat te verwerf, selfs al is die leer en eksamen afgelei. Ek dink dat sulke kursusse gewilder moet wees."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIJK
"Baie beskrywings. Onderwys op 'n hoë vlak. Moontlikheid om tutors te raadpleeg. Duidelike inhoud."

CARL

GOETEBURG, SWEDEN

Mitch

NEW YORK, VSA
'Ek het baie gehou van die opleidingsprogram, dit het my 'n vars perspektief op rekenaargrafika gegee.'

Die Europese IT-sertifiseringsakademie is 'n omvattende kundige verklaring raamwerk om vaardighede in professionele uitdagings te bevorder en digitale loopbane te bevorder.

Met EITCA Academy kry u toegang tot verskeie Europese IT-sertifiseringsprogramme wat saam gegroepeer is om vaardigheidsinstellings vir u kundigheid te bied.

EITCA AKADEMIE EN EITC SERTIFIKASIEPROGRAMME STATISTIEKE

1000 +

SERTIFISERINGSKURRIKULUM VERWYSINGSPROGRAM-URE

70 +

EITC EN EITCA ACADEMY SERTIFIKASIES BESKIKBAAR

1 000 000+

SERTIFIKATE UIT DIE WÊRELDWYSE AANGEBIED AAN BURGERS VAN 40+ LAND

50 000 000+

PERSOON-URE VAN ALLE AANLYN DIGITALE VAARDIGHEID VALIDERING

50 000 +

GEMEENSKAPSLEDE VAN BEIDE DIE EU EN OOR DIE BUITELAND

STUUR EITCI SUBSIDIEKODE NA U E-POS

EITCI DSJC Subsidiekode doen afstand van 80% van die fooie vir EITCA Akademie-sertifisering binne 'n beperkte aantal plekke. Die subsidiekode is outomaties op u sessie toegepas en u kan voortgaan met u gekose EITCA Akademie-sertifiseringsbestelling. As jy egter verkies om nie die kode te verloor nie en dit te stoor vir latere gebruik (voor die sperdatum), kan jy dit na jou e-posadres stuur. Neem asseblief kennis dat die EITCI DSJC-subsidie ​​slegs geldig is binne sy geskiktheidstydperk, dws tot aan die einde van . Die EITCI DSJC-gesubsidieerde plekke vir EITCA Akademie-sertifiseringsprogramme is van toepassing op alle deelnemers wêreldwyd. Kom meer te wete oor die EITCI DSJC Belofte.

  TOP
  Gesels met ondersteuning
  Gesels met ondersteuning
  Vrae, twyfel, kwessies? Ons is hier om jou te help!
  Koppel tans ...
  Het jy enige vrae?
  Het jy enige vrae?
  :
  :
  :
  Het jy enige vrae?
  :
  :
  Die kletsessie is beëindig. Dankie!
  Beoordeel die ondersteuning wat u ontvang het.
  goeie Bad